Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Aktualności

07. 11. 21
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5084

 Trzykrotne sygnały syreną alarmową, po nich minuta przerwy , głośny wybuch , tumany kurzu przysłaniające widok i stacja przeładunkowa KWK Silesia, stojąca w Kaniowie, tuż za starym korytem Białki przeszła około godz. 16, 21 listopada 2007 roku do historii.

Jeszcze w latach 80- tych służyła do przeładunku kamienia przewożonego nad korytem Białki napowietrzną kolejką z zakładu przeróbczego a potem kopalnianymi wozami wyciągana na tzw. stożek, bo tak wówczas powstawały hałdy. Po zmianie przepisów, kiedy nie wolno już było budować hałd w górę wysoko ponad poziom terenu, straciła rację bytu.

 Obecnie przeszkadzała we właściwym zagospodarowaniu terenów pod Bielski Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego.

Około 360 otworów odwiercili pracownicy firmy wyburzeniowej i użyli  120 kg dynamitu skalnego  do wysadzenia ¾ tego obiektu. Reszta zostanie wyburzona w drugim etapie.

 

07. 11. 20
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5587

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

o g ł a s z a m,

że w dniu 7 grudnia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Instalacja do recyklingu kabli na terenie Przedsiębiorstwa Przerobu Złomu NICROMET Edward Wyciślok,
Bestwinka ul. Witosa 28."

Wójt Gminy Bestwina
mgr inż. Stefan Wodniak


 Informacja w sprawie wynajmu sali gimnastycznej

w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bestwince w okresie zimowym.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince informuje, że istnieje możliwość wynajmu sali gimnastycznej w dniach: wtorki, środy, czwartki godzinach popołudniowo - wieczornych oraz w soboty.
Bliższych informacji w sprawie wynajmu sali można uzyskać pod numerami telefonów :(032) 215 71 86 lub (032) 215 71 10. 

Wolne terminy w soboty :  24.11.2007 r., 01.12.2007 r., 08.12.2007 r., 22.12.2007 r. 19.01.2008 r. i 26.01.2008 r.

Czytaj więcej
07. 11. 19
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5685

 Z udziałem wójta Stefana Wodniaka, zastępcy wójta Artura Beniowskiego, sekretarza Stanisława Wojtczaka, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Zużałka, radnego powiatowego Bogusława Stolarczyka, prezesa Kombestu Wacława Waliczka odbyło się w niedzielę 18 listopada Zebranie Wiejskie w Bestwince.

Sołtys Józef Gawęda, rozpoczynając zebranie powitał wszystkich przybyłych i przystąpił do realizacji porządku zebrania. Po zrealizowaniu wszystkich proceduralnych punktów oddał głos wybranemu przez obecnych na zebraniu na przewodniczącego obrad Jackowi Łuszczakowi.

Jedną z pierwszych decyzji Zebrania Wiejskiego był wybór 9 delegatów na Walne Zebranie Spółki Wodno – Melioracyjnej. Wszyscy zgłoszeni przez sołtysa kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.

Czytaj więcej
07. 11. 19
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5628
 Dwaj potencjalni inwestorzy - szkocka firma Gibson Group i holenderska spółka New World Resources, właściciel czeskiego koncernu węglowego OKD, rozpoczęły badanie wystawionej na sprzedaż za ponad 111,5 mln zł kopalni "Silesia" w Czechowicach- Dziedzicach Zgodnie z warunkami ogłoszonego w końcu października przetargu, termin badania przedmiotu sprzedaży, czyli tzw. due diligence, upływa 13 grudnia, oferty należy składać do 14 grudnia, a trzy dni później nastąpi ich otwarcie. Umowa ma być podpisana do połowy przyszłego roku.

- Na razie chęć zapoznania się z memorandum informacyjnym i rozpoczęcia badania spółki wyraziły dwa podmioty. Oczywiście nie przesądza to, czy ostatecznie zdecydują się one na złożenie ofert. Cały czas czekamy także na ewentualne dalsze zgłoszenia inwestorów - powiedział rzecznik Kompanii Zbigniew Madej.
Czytaj więcej
07. 11. 19
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 7826

6 listopada 2007 roku odbyła się wizja lokalna w sprawie organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Gminie Bestwina.Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele:Rady Powiatu w Bielsku- Białej, Gminy Bestwina, Rady Sołeckiej w Kaniowie, jak również WKiT Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej i Zarządu Dróg Powiatowych oraz przybyły na spotkanie Sołtys Janowic.

Przedmiotem spotkania było rozpatrzenie i uszczegółowienie wniosków przekazywanych pisemnie przez Urząd Gminy w Bestwinie do Zarządu Dróg Powiatowych, dotyczących spraw związanych z organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego jak również wniosków zgłoszonych bezpośrednio na wizji lokalnej w części dotyczącej obrębu sołectwa Janowice.

Uczestnicy spotkania otrzymali protokół z tej wizji następującej treść:
Czytaj więcej
Do góry