Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Waleria Owczarz

07. 12. 17
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 20516

Waleria Owczarz – Honorowa Obywatelka Gminy Bestwina (Uchwała Rady Gminy Bestwina nr XXII/165/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r)

Pani Waleria Owczarz jest rodowitą Bestwinianką, córką posła na Sejm II Rzeczypospolitej, pochodzi z rodziny o patriotycznych i społecznikowskich tradycjach.

Jako 18-letnia dziewczyna, po zdaniu egzaminu dojrzałości została zatrudniona na etacie nauczycielki w Szkole Podstawowej w Okrajniku, leżącym na pięknej ziemi żywieckiej. Był to początek jej 32-letniej twórczości nauczycielskiej w trakcie, której otrzymała wyróżniające oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przez pewien czas pracowała także w Czechowicach-Dziedzicach, a następnie najdłużej, bo ponad 20 lat, aż do przejścia na emeryturę w ukochanej Bestwinie. W każdym środowisku swej twórczości zawodowej umiała znaleźć liczną grupę uczniów, w których zaszczepiła umiłowanie piękna i wydobyć z nich, a następnie ukształtować uzdolnienia i talenty artystyczne. Kilkunastu jej uczniów jest absolwentami średnich szkół plastycznych, a wielu z nich ukończyło Akademię Sztuk Pięknych piastując następnie nawet stanowisko prodziekana bądź są założycielami i właścicielami znanych i cenionych pracowni artystycznych w kraju i za jego granicami, nawet na drugiej półkuli naszego globu.

Posiada duże osiągnięcia w wdrażaniu programu nauczania początkowego i organizacji    pracowni    metodycznej. Z własnej inicjatywy opracowała wyposażenie do niego oraz wykonała wiele pomocy naukowych. Jest autorką trzech publikacji naukowych na łamach ogólnopolskich czasopism specjalistycznych i metodycznych dotyczących nauczania początkowego. Swoją postawą i zaangażowaniem była zawsze i jest przykładem i wzorem dla innych nauczycieli i środowiska.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadawanym przez Ministerstwo Oświaty tylko osobom o najwyższych osiągnięciach w pracy pedagogicznej.

Ponadto odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz dwukrotnie otrzymała nagrodę Ministra Oświaty.

Po przejściu na emeryturę bez reszty poświęciła się pracy społecznej na rzecz swojej „małej ojczyzny".

Mottem jej działania jest wers z poezji Wisławy Szymborskiej „wieczność tak długo trwa, dopóki   pamięcią się jej płaci". Kierując się troską aby udokumentować historię ziemi bestwińskiej od   pierwszych materialnych dowodów jej zasiedlenia po czasy współczesne podejmuje wiele inicjatyw

organizacyjnych a także pisarskich i poetyckich. Jej dewiza życiowa to praca nad  uchronieniem  tego   co jeszcze się zachowało w kulturze i tradycji, przekazach pisanych i ustnych, pod wiejską strzechą i w pańskim zamku.

To właśnie z jej inicjatywy powstało w 1993 roku Muzeum Regionalne im. Ks. Bubaka w miejsce    Regionalnej Izby Pamięci, jak również wespół z pszczelarzami powołała do życia skansen „Pasieki słowiańskiej".

W muzeum  tym  zostały  uporządkowane  zbiory  muzealne  pod  względem archiwalnym, sakralnym i etnograficznym.

Pani Waleria Owczarz doprowadziła do utworzenia wozowni oraz galerii fotografii „Rolników naszych portret własny". Żywym skansenem przeszłości jest Józefowa Izba", która nazwano od imienia dawnego właściciela domu.

Odbywają się w niej lekcje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Panią Walerię Owczarz, obejmujące 27 bloków tematycznych, pokazujących m.inn. wypiekanie chleba czy pracę na roli. Jest to najwyższej klasy promocja ziemi bestwińskiej, gdyż na zajęcia te przyjeżdżają również wycieczki   nie tylko z województwa śląskiego ale i małopolskiego - w sumie w 2003r. około 2-tysięcy dzieci i młodzieży.

Atrakcyjna forma zajęć pozwala poznać ich uczestnikom nie tylko przeszłość, ale uczy ich poszanowania tradycji i umacnia więzi z miejscem zamieszkania.

Pani Waleria Owczarz z pieczołowitością zbiera każdy najdrobniejszy zabytek naszej ziemi, spisała miejscowe świątki i kapliczki przydrożne, przez wiele lat redagowała lokalne pismo samorządowe „Nasz Głos".

Jest autorką następujących pozycji i opracowań: „ Bestwińskie wesele czyli jak drzewij weselowano",

„Wielkie to mozoły nim miód zniosą pszczoły...czyli słów kilka o tutejszym pszczelarstwie",

„Pamięci profesora Józefa Braszki",

„Wotum wdzięczności Matce Boskiej Wniebowziętej od Parafii Bestwińskiej",

„O naszych księżach słów kilka",

„Partyzancki różaniec",

„Droga krzyżowa-śladami wieków",

„Obywatele państwa bestwińskiego",    .

„Legendy bestwińskie".

"Legendy i opowieści z Józefowej izby"

"Słowniczek z języka naszych przodków" 

Również jej zasługą jest doprowadzenie do wydania dziejopisu „Bestwina" autorstwa ks. Zygmunta Bubaka.

Dzięki staraniom Pani Walerii Owczarz w janowickim lesie powstał krzyż poświęcony poległym za Ojczyznę żołnierzom, a co roku odbywa się tam „Partyzancki różaniec".

Pani Waleria Owczarz jest założycielką i wieloletnią przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Całym sercem oddała się organizowaniu życia społecznego i kulturalnego w Bestwinie. Przez dwie kadencje była radną, m.in. przewodniczyła Radzie Gminy Bestwina.

Za swoje zasługi w 1997 roku została uhonorowana nagrodą im. Antoniego Okolskiego ustanowiona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w celu promowania ludzi oddanych pracy społecznej i osiągających w niej ponadprzeciętne rezultaty.

Jest osobą wyjątkowo skromną, zupełnie nie dbająca o zaszczyty, wyróżnienia, za to całkowicie pochłoniętą pracą nad tym aby ocalić wszystko to, co można ocalić od zapomnienia, dbającą o to, aby tradycja ubogacała tych, którzy będą po nas, by mieli do czego powracać, by w nurcie wielkiej rzeki współczesności nie zatracili siebie i własnej tożsamości.

W listopadzie 2005 roku w VII edycji Nagrody Starosty Bielskiego imieniem ks. Józefa Londzina została jej laureatką, jako pierwsza kobieta. która dostąpiła tego zaszczytu.

Do góry