Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel SCJ

07. 12. 17
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 21188

Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel SCJ urodził się 18 października 1952 roku w Bestwinie. Jest synem śp. Józefa i Katarzyny. Pochodzi z rodziny rolniczej mocno pielęgnującej wartości religijne, katolickie i patriotyczne. W Bestwinie spędził lata dzieciństwa i młodości, rozpoczynając posługę Bogu i ludziom jako ministrant w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Jest członkiem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Pierwszą profesję zakonną złożył 28 grudnia 1974 roku, a profesję wieczystą złożył 16 września 1978 roku w Stadnikach. W 1980 ukończył Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1980 roku w tymże Seminarium.

Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Seminarium, w latach 1980 - 1985 kontynuował studia licencjackie i doktorskie z teologii moralnej w Rzymie (na Academia Alfonsiana). Studiował także na Uniwersytecie we Fribourgu (Szwajcaria). Włada językiem włoskim, niemieckim, francuskim oraz angielskim. Ks. Bp należy do osób bardzo pracowitych i rzetelnie wypełniających wszelkie zadania i posługi. Jest człowiekiem wielkiej kultury duchowej, intelektualnej i kapłańskiej. Znamionuje go wyjątkowe umiłowanie nauki.

Ks. Bp pełnił - w Zgromadzeniu Księży Sercanów i w Kościele - wiele ważnych funkcji od września 1985 roku (po ukończeniu studiów na Academia Alfonsiana w Rzymie) do lutego 1986 roku był
wikariuszem w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Anielskiej w Węglówce (Archidiecezja krakowska). Od 1985 roku mianowany wykładowcą teologii moralnej i etyki w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. W latach 1985 -1986 pełnił funkcję sekretarza prowincjalnego, a od 1989 do 1992 roku był radnym prowincjalnym. W latach 1990 - 1993 piastował odpowiedzialną funkcję Rektora Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Przez wiele lat pełnił także funkcję przewodniczącego lub członka Komisji Studiów i Formacji Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów.
Od roku 1987 jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Sekcji Teologii Moralnej KUL. W 1999 roku pomyślnie odbył przewód habilitacyjny na KUL. Od 10 grudnia 1999 roku, jako samodzielny pracownik naukowy, został kierownikiem "Katedry Teologii Życia" w Instytucie Teologii Moralnej KUL. Także od 1999 jest Wiceprzewodniczącym Komisji Bioetycznej Akademii Medycznej w Lublinie.

Ks. Bp Nominat jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych publikowanych w licznych czasopismach i periodykach naukowych w Polsce, zwłaszcza w środowiskach uczelni katolickich. Pierwszą jego książkową publikacją jest doktorat: "obowiązki polityczne i prawa osoby w pismach Jacques Maritain'a. Opublikowana została także jego habilitacja w książce: "Człowiek i medycyna. Teologiczno-moralne podstawy ingerencji medycznych", Kraków -  Wydawnictwo Księży Sercanów, 1999. Jest także współautorem innych pozycji książkowych i podręczników z teologii moralnej. Jego publikacje dotykają głównie zagadnień związanych z bioetyką, wartością życia ludzkiego, moralnością życia osobistego i społecznego, a więc oddają szerokie spektrum zagadnień z teologii moralnej. Roku Jubileuszowym 2000, Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. dr. hab. Józefa Wróbla SCJ, Biskupem Ordynariuszem Diecezji Helsinki.

Nominacja ta jest wielkim dowodem zaufania i wyróżnieniem dla ks. Józefa Wróbla jak również dla Prowincji i Zgromadzenia SCJ.

Do góry