Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski"

07. 10. 14
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 24070

Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski" im. Adolfa Gascha z siedzibą w Kaniowie, dawniej Sekcja Wędkarska LKS "Przełom" Kaniów

kaniowski-karp-krolewski.pl

W sołectwie Kaniów z dawien dawno pełno było dzikich zbiorników o wdzięcznych nazwach, np.: Przyrwa, Kałuża, Ploso, Wiśny, Małyszowa Dziura, Płaskowa Dziura, Różanek, Stara Wisła, w których przede wszystkim królowały karasie - białe i żółte, przepiękne liny, okonie i płotki, obfitowała w nie również płynąca przez cały Kaniów od Bestwiny do Wisły Młynówka zwana również Młynką. Po każdej powodzi w Starej Wiśle można było łowić, oprócz ww. gatunków, leszcze, karpie, a także drapieżniki: sandacze i szczupaki. Rzeki Wisła i Biała odkąd w Bielsku-Białej na pierwszym miejscu był przemysł tekstylny nie nadawały się do połowu ryb.
Tak więc każdy, kto tylko chociaż trochę poczuł w sobie smykałkę do wędkarstwa mógł ją rozwijać i nawet wzbogacać rodzinne menu, bo przecież nie wszystkich było stać nie tylko na mięso, ale również ryby. A dawne karasie w sosie śmietankowym, mmmm, palce lizać, nie mówiąc już o smażonym na swojskim masełku linie.
Zorganizowane ruchy wędkarskie w Kaniowie rozpoczęły się w drugiej połowie lat 70 - tych. Ponieważ ówczesne przepisy nie pozwalały na zakładanie Stowarzyszeń, pomyślano o utworzeniu pod patronatem Ludowego Klubu Sportowego LKS " Przełom", obok sekcji piłki nożnej, odrębnej Sekcji wędkarskiej.
W północnej części Kaniowa eksploatację żwiru prowadził wówczas Wodzisławski Zakład Przemysłu Budowlanego i narodził się pomysł, aby dla wędkarzy zagospodarować powstałe po eksploatacji żwiru wyrobiska. Pierwszym z nich, nadano mu nazwę „Jedynka”, był zbiornik przy ul. Żwirowej.
Na początku 1979 roku skrzyknęła się grupa osób składająca się z mieszkańców Kaniowa i sformalizowała swoje plany założenia Sekcji wędkarskiej. Pierwszym kierownikiem Sekcji, funkcja prezesa zarezerwowana była dla szefa LKS Kaniów, został Alojzy Gandor, jego zastępcą Stanisław Stwora, skarbnikiem Józef Brosz, a wraz z nimi ten pierwszy, historyczny zarząd, tworzyli: Eugeniusz Wojtuszek, Jan Maroszek, Adolf Brosz, Edward Góra i Kazimierz Gałuszka. Należy podkreślić, że żyjącym i ciągle działającym w zarządzie jest Edward Góra, obecnie skarbnik, wędkuje w dalszym ciągu również Stanisław Stwora.
W pierwszym okresie Sekcja liczyła około 50 członków. Po dwóch latach zmarł pierwszy Kierownik - Alojzy Gandor i jego funkcję objął Stwora Stanisław, skarbnikiem został Tadeusz Maroszek, a pozostała część zarządu była bez zmian. Swoje funkcje pełnili do 2001 roku.
Należy wspomnieć o innych bardzo aktywnych członkach: Mieczysławie Stworze, Józefie Jałowcu, Franciszku Kędziorze i Ryszardzie Stolarskim. Od samego początku nie tylko wędkowano, ale i prowadzono własną hodowlę ryb. Jak to zawsze bywa Sekcja wędkarska miała i duże osiągnięcia oraz sukcesy, ale były też niepowodzenia i gorsze lata w hodowli ryb.
Wraz z postępującą eksploatacją żwiru Sekcja obejmowała kolejne wyrobiska nadając im nazwy: Dwójka, Trójka, Czwórka, Piątka i Szóstka zlokalizowane przy ulicach: Żwirowa, Malinowa, Czechowicka. Te dwa ostanie akweny powstały już w wyniku eksploatacji przez firmę Bud-Tor, która przejęła wydobycie żwiru i zakład przeróbczy od WZPB.
Hodowlę i również wędkowanie prowadzono na zapadliskach (urokliwe „Oczko”) powstałych z kolei po eksploatacji węgla przez Kopalnię Silesia w północno – zachodniej części Kaniowa. Tutaj wygospodarowano kilka mniejszych stawów, w których prowadzono własną hodowlę karpia, amura, szczupaka, sandacza, tam też wybudowano systemem gospodarczym pierwszą Rybaczówkę oraz postawiono kilka wiat, jako magazyny na paszę oraz do przechowywania sprzętu niezbędnego do utrzymywania stawów hodowlanych oraz akwenów wędkarskich.
Po rezygnacji Stanisława Stwory stery w Sekcji objął Józef Gęszka, a jego zastępcą został Mariusz Wojtuszek, skarbnikiem Edward Góra, skład Zarządu uzupełniali: Tadeusz Bodzek, Erwin Iwanicki - stawowy, Bogdan Górka, Józef Kóska, Stanisław Nowak, Kazimierz Dudziak, Piotr Gałuszka i Stanisław Markiel. Nowa ekipa musiało sprostać kolejnym wyzwaniom ponieważ dalsza eksploatacja węgla powodowała konieczność odbudowy i rekultywacji stawów hodowlanych, starano się również unowocześniać Sekcję i powiększać jej majątek, w wyniku rozmów ze Spółką Pastwiskową oraz firmą Bud-Tor pozyskano nowe łowisko wędkarskie, któremu nadano nazwę „Miasteczko”.
Zawody wędkarskie stały się atrakcyjniejsze, organizowano ich kilka w roku, a sama Sekcja rozrosła się do około 250 amatorów wędkowania i zrzeszała już nie tylko mieszkańców Kaniowa, ale również gminy Bestwina oraz sąsiednich miejscowości, których przyciągały do Kaniowa znakomite warunki do wędkowania oraz niezwykle smaczne ryby w nich żyjące, a tych, którzy hołdują zasadzie „ No kill, catch and release” (Nie zabiaja, złów i wypuść) również wspaniałe okazy, jak np. 20 kilogramowe karpie, 2 metrowe sumy, czy też blisko 30 kilogramowe tołpygi, które po złowieniu i wykonaniu pamiątkowych fotek wracają z powrotem do wody.
Po trzech latach Józef Gęszka ze względu na stan zdrowia zrezygnował z funkcji, a kierowanie Sekcją powierzono Mariuszowi Wojtuszkowi, jego zastępcą został Roman Sas, Zarząd Sekcji pozostał bez zmian. Nowy Zarząd to i nowe pomysły, dalsze unowocześnianie i mechanizacja Sekcji oraz dbałośc o coraz bardziej atrakcyjny wygląd łowisk.
Na początku 2006 roku wędkarze gospodarowali na 5 hektarach stawów hodowlanych oraz 45 hektarach akwenów wędkarskich, a ich liczba przekraczała 250. Swoją pasję mogą w niej rozwijać nie tylko dorośli, ale również młodzież.
Członkowie Sekcji od samego powstania brali czynny udział w akcjach sprzątania terenów Kaniowa i Gminy Bestwina, co przekłada się na setki przepracowanych społecznie godzin, corocznym sadzeniu drzewek, organizowali Zawody Wędkarskie typowo dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz od trzech lat również na zakończenie wakacji/rozpoczęcie roku szkolnego. Mogą w nich brać udział wszystkie chętne dzieci bez warunku przynależności do Sekcji. Dla członków Sekcji organizuje się w trakcie roku 4 – 5 zawodów, a we wrześniu lub sierpniu odbywa się huczna impreza "Święto Karpia Polskiego". Wędkarze wspierają także finansowo młodych piłkarzy Klubu LKS" Przełom" Kaniów, a w ostatnich latach Stowarzyszenie „Z sercem na dłoni”.
18 stycznia 2009 roku na kolejnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Kierownikiem Sekcji wybrano ponownie Mariusza Wojtuszka, a do zarządu Romana Sasa, Edwarda Górę, Erwina Iwanickiego, Bogdana Górkę, Jerzego Kołodziejczyka, Kazimierza Dudziaka, Józefa Kóskę, Józefa Gęszkę, Damiana Gawora, Dominika Malinowskiego, Franciszka Hamerlaka.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Henryka Poloka - przewodniczący, Jerzy Zużałka i Janusza Niemca.
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej stworzyły się nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność, a nie tylko ze składek członkowskich, czy też od sponsorów. Jednakże aby móc o nie aplikować należało spełniać określone warunki, a tych Sekcja nie spełniała. Narodził się więc pomysł, aby dotychczasowa Sekcja przekształciła się w Stowarzyszenie. Zarząd powierzył Jerzemu Zużałkowi opracowanie Statutu i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do założenia Stowarzyszenia oraz rejestracji w Sądzie.
15 stycznia 2015 roku w trakcie Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego postanowiono formalnie zakończyć działalność Sekcji wędkarskiej i powołać do życia samodzielne Stowarzyszenie Wędkarskie. Po zakończeniu zebrania Sekcji odbyło się Zebranie założycielskie Stowarzyszenia, wszystkie warunki do jego założenia zostały spełnione i nadano mu nazwę Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski" im. Adolfa Gascha z siedzibą w Kaniowie dla uszanowania pamięci słynnego hodowcy z Kaniowa, Adolfa Gascha (patronował również byłej już Sekcji). Funkcję prezesa powierzono Romanowi Sasowi, wiceprezesami zostali Jan Adamiec i Dominik Malinowski, skarbnikiem Edward Góra, sekretarzem Jerzy Zużałek, w skład Zarządu weszli: Erwin Iwanicki – gospodarz stawów, Bogdan Górka, Józef Gęszka, Tomasz Godula, Józef Kóska, Franciszek Hamerlak, Waldemar Pindel, Kazimierz Janik, Stanisław Żabka, Józef Jakubiec, Marcin Olek, Dariusz Ligęza i Artur Dorobisz, a Komisję Rewizyjną tworzą: Wiesław Jaszek, Wacław Ryszka, Janusz Niemiec i Tomasz Gibas.
Sądowa rejestracja nastąpiła 25 lutego i rozpoczął się nowy rozdział ruchu wędkarskiego w Kaniowie. Obecnie Stowarzyszenie liczy wraz z młodzieżowymi członkami 350 członków i gospodaruje na wszystkich wcześniej wymienionych akwenach.
Zmiana formy działalności przyniosła już swoje efekty. Stowarzyszenie złożyło wniosek o środki z Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” i pozyskało 150 tys. zł na budowę nowej Rybaczówki przy ul. Czechowickiej (akwen „Szóstka”), ponadto kolejne środki na operację pn. „Zagospodarowanie terenu przy „Rybaczówce” w Kaniowie sposobem na rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obiektu i obszaru LSR” oraz na operację: „Promocja wędkarstwa jako formy turystyki na obszarze LSR poprzez organizowanie zawodów wędkarskich”, łącznie przeszło 210 tys. zewnętrznych środków.
Stowarzyszenie oprócz tych nowych zadań kontynuuje wszystkie formy działalności prowadzone przez swoją poprzedniczkę, czyli Sekcję wędkarską, a ponadto czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności i samorządu gminnego jak choćby biorąc udział w Dożynkach Gminnych, czy też w państwowych uroczystościach, a jeśli występuje taka konieczność, to również w imprezach o charakterze charytatywnym.
Działalność Stowarzyszenia jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku czego dowodem może być przyznanie na wielkiej gali w środę 28 lutego 2018 roku w Filharmonii Śląskiej w Katowicach tytułu „Osobowość Roku’2017” powiatu bielskiego prezesowi Romanowi Sasowi w Plebiscycie prowadzonym przez Dziennik Zachodni w kategorii działalność społeczna i charytatywna.

27 stycznia 2019 roku odbyło się IV Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które na kolejną kadencję 2019 - 2023 powierzyło funkcję prezesa Romanowi Sasowi, a członkami Zarządu zostali: Józef Jakubiec, Janusz Niemiec, Jaszek Wiesław, Stanisław Nowak, Bogdan Mrowiec, Dominik Malinowski, Jerzy Zużałek, Erwin Iwanicki, Artur Dorobisz,
Bogdan Górka, Franciszek Hamerlak, Kazimierz Janik, Waldemar Pindel, Stanisław Żabka, Mateusz Szwed, Bartłomiej Drużbański, Tomasz Gibas i Wojciech Wuss.
Komisję Rewizyjną tworzą: Krzysztof Żywczok, Wacław Ryszka i Paweł Pasierbek.

Do góry