Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Zakładamy Klub Honorowych Krwiodawców

08. 12. 14
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4236

 „ Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to jest gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA… Niech dawcy krwi którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.”

( Jan Paweł II z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 roku )
 
W środę, 17 grudnia br. o godz.16 w Domu Strażaka w Bestwinie odbędzie się Zebranie Założycielskie Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, na które zapraszamy wszystkich krwiodawców z gminy Bestwina oraz osoby, które chcą zostać krwiodawcami a także tych, którzy chcą wspomagać honorowe krwiodawstwo.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że tylko w województwie śląskim codziennie na potrzeby przeprowadzanych operacji potrzebne jest 160 litrów krwi. Do jednego tylko przeszczepu wątroby konieczne jest od 10 do 15 litrów krwi. Nikt nie zastanawia się w takim momencie skąd ta krew się bierze, ona po prostu jest. Głośno zaczyna robić się dopiero wtedy, kiedy krwi zaczyna brakować i nie można dokonywać operacji, nie można komuś uratować życia. A przecież doskonale wiemy, że nie ma żadnej fabryki produkującej krew. Są tylko Banki Krwi, ale można z nich czerpać tylko wtedy, kiedy znajdzie się ktoś, kto do tego banku złoży swoją własną krew, ktoś kto tym sposobem dokona daru życia, bo bez krwi żaden ludzki organizm nie potrafi funkcjonować. Rozumie to wielu mieszkańców naszej gminy i od wielu lat są oni honorowymi dawcami krwi, oddając krew, czy to w sporadycznych akcjach organizowanych w naszej gminie, czy też w pobliskich Czechowicach – Dziedzicach albo w innych miejscowościach. W obecnym, Jubileuszowym Roku Honorowego Krwiodawstwa dwóch z nich (Krzysztof Lach i Jerzy Zużałek) zostało decyzją Rejonowej Rady HDK PCK w Bielsku – Białej odznaczonych Jubileuszową odznaką 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce w uznaniu za trud krzewienia idei Honorowego Krwiodawstwa PCK i wspieranie jego działalności, za altruizm i wrażliwość dla drugiego człowieka.
Aby w pełniejszy i bardziej efektywny sposób umożliwić mieszkańcom naszej gminy uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki powstała inicjatywa powołania Gminnego Klubu HDK PCK. Do podstawowych jego celów i zadań należeć będzie:
-propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym
podkreśleniem bezinteresowności daru krwi,
-organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK
PCK,
-wcielanie w życie zasad „Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego
Krzyża”,
-popularyzowanie zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
-realizacja wybranych zadań statutowych PCK,
-we współpracy z zarządami PCK oraz placówkami służby krwi systematyczne
organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi,
-organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej
potrzeby,
-udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe
regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałów terenowych,
-otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK PCK,
-organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom
klubu oraz honorowym dawcom krwi,
-organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych dla członków
klubu i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków PCK,
-integracja środowiska honorowych dawców krwi,
-udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.

Do góry