Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Marian Firganek nominowany do Nagrody Starosty im. księdza Józefa Londzina

18. 10. 11
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1252

W tym roku do Nagrody Starosty im. księdza Józefa Londzina samorząd gminy Bestwina nominował Mariana Firganka.

Pan Marian całe życie związany jest z gminą Bestwina. Po ukończeniu edukacji i uzyskaniu tytułu mistrza murarstwa w specjalności architektoniczno – budowlanej pracował na różnych płaszczyznach wnosząc znaczny wkład w rozwój gminy.
Pana Mariana można określić mianem budowniczego gminy Bestwina. Kierował i nadzorował budowę Pawilonu Sportowego oraz infrastrukturę sportową w Bestwince, która do dnia dzisiejszego jest wizytówką sołectwa, kościół parafialny w Bestwince, kaplicę cmentarną w Bestwince i Kaniowie, szkołę w Bestwince, przedszkole, salę gimnastyczną, Dom Nauczyciela, Zakład Naprawy Gazomierzy. Przy okazji budowy nowej szkoły w Bestwince, dzięki jego zaangażowaniu i znacznemu wkładowi pracy wybudowano 4 km sieci gazowej, w tym dwie stacje redukcyjne oraz małą oczyszczalnię ścieków (w ramach tzw. Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie). Brał także czynny udział w budowie (jak również pozyskaniu środków i materiałów budowlanych) strażnicy w Bestwinie i Bestwince, Ośrodka Zdrowia w Bestwinie, czy remontu Domu Ludowego. Od roku 1968 pełnił funkcję prezesa klubu sportowego w Bestwince.

Od 1995 roku kierował Gminną Spółką Melioracyjną w Bestwinie, w której to po dzień dzisiejszy aktywnie działa. Podczas swojej pracy wykształcił i wychował wielu swoich następców, zarażając ich swoim entuzjazmem, podejściem do pracy, wrażliwością na los drugiego człowieka, zaangażowania społecznego na rzecz swojej miejscowości, czyli ideałom wyniesionym z domu rodzinnego. Aktywnie uczestniczy w wielu działaniach, które służą społeczeństwu, na uwagę zasługują też jego dokonania w budowie i nadzorze inwestycji budowlanych poza granicami powiatu, czy województwa. Wspomnieć warto Ośrodek Wczasowy „Krokus” Stegny, inwestycje w Chrzanowie, Jawiszowicach, Porębie, Wiśle Małej.
Wielokrotnie odznaczany wysokimi odznaczeniami państwowymi i społecznymi. Zasłużony dla Województwa Katowickiego, Zasłużony dla Województwa Krakowskiego, Zasłużony dla Edukacji, Złota Odznaka PZPN, Zasłużony dla Chrzanowa.
Jest osobą wyjątkowo skromną, nie dbającą o zaszczyty, wyróżnienia, za to całkowicie pochłoniętą pracą społeczną na rzecz swojej Małej Ojczyzny. Wielki entuzjasta sportu i pracy społecznej. Jest osobą cichą, skromną, która nigdy i nigdzie nie reklamuje swej działalności, a to co robi, robi dla dobra społeczności lokalnej.

 

Źródło: http://www.powiat.bielsko.pl

Do góry