Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Aktualności

23. 03. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 453
TMZB 1TMZB 2Historia naszych Małych Ojczyzn to bogactwo, o które należy dbać!
(poseł Przemysław Drabek)
 
26 października 1992 roku odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. W sobotę, 11 marca 2023 roku członkowie Towarzystwa w obecności wielu znamienitych gości dokonali podsumowania trzydziestoletniej działalności.
Pierwszą przewodniczącą TMZB była Waleria Owczarz, która tę funkcję pełniła do 2011 roku przekazując pałeczkę Teresie Lewczak a od 2013 roku do teraz funkcję tę pełni Dorota Surowiak, a w skład Zarządu wchodzą jeszcze Sławomir Ślósarczyk, Małgorzata Łukoś, Maria Grzybowska i Anna Puczka.
Jako cel swojej działalności Towarzystwo obrało sobie troskę o sprawy związane z przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością Ziemi Bestwińskiej i realizuje je poprzez różne działania, m.in. wydawnicze: książki i artykuły historyczno-etnograficzne, popularyzowanie twórczości i tradycji kultury ludowej, podejmowanie działań służących szerzeniu zainteresowań historią i współczesnością, kulturą i gospodarką naszej gminy, prowadzenie kwerendy w archiwach oraz przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami Gminy Bestwina, organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, opiekę nad grobami osób zasłużonych oraz miejscami pamięci, prowadzenie edukacji regionalnej, współpracę z Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie oraz z organizacjami, stowarzyszeniami i placówkami oświaty działającymi na terenie Gminy Bestwina, współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu bielskiego.
Czytaj więcej
23. 03. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1236
MDP 1MDP 2MDP 3MDP 4Jak co roku o tym czasie, w sobotę, 11 marca, tym razem w Domu Strażaka OSP Kaniów, odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, a w zasadzie jego gminne eliminacje, bowiem ich zwycięzcy wezmą udział eliminacjach powiatowych, które odbędą się 1 kwietnia w Jaworzu. Najniższy szczebel to eliminacje szkolne i właśnie ich zwycięzcy w liczbie 31 zmierzyli się w eliminacjach gminnych.
Żadnych szans nie dali swoim koleżankom i kolegom młodzi druhowie z MDP OSP Janowice zwyciężając we wszystkich kategoriach wiekowych. I tak:
- kategoria szkoły podstawowe: klasy od 1 do 4:
1 - Wojciech Sznajder (OSP Janowice), 2 - Lilia Kłoda (OSP Kaniów), 3 - Kacper Nalepa (OSP Bestwina)
- szkoły podstawowe: klasy od 5 do 8:
1 - Miłosz Durajczyk (OSP Janowice), 2 - Maja Rezik (OSP Janowice), 3 - Zofia Greń (OSP Bestwinka)
- kategoria szkoły ponadpodstawowe:
1 - Martyna Jordanek (OSP Janowice), 2 - Marek Jordanek (OSP Janowice), 3 - Wojciech Szafarczyk (OSP Kaniów).
Nad całością Turnieju czuwali: prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bestwinie, Zygmunt Łukoś i komendant gminny, Grzegorz Owczarz, wspierani przez opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych poszczególnych OSP, a nagrody ufundowane przez Urząd Gminy najlepszym uczestnikom Turnieju wręczał wójt, Artur Beniowski. Dyplomy dla uczestników oracował i wydrukował Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie.
23. 03. 09
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 440
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej podsumowała 2022 rok. Statystyki poszczególnych komisariatów, w tym jednostki w Czechowicach-Dziedzicach, możemy poznać dzięki projektowi jednej z uchwał bielskiej Rady Miejskiej.
Podczas najbliższej sesji bielskiej Rady Miejskiej bielscy radni rozpatrzą uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego w 2022 roku. W raporcie możemy odnaleźć statystyki dotyczące czechowickiego Komisariatu Policji, który swoim zasięgiem obejmuje gminy Czechowice-Dziedzice oraz Bestwina.
Jak możemy przeczytać w raporcie, w 2022 roku w terenie działania Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach stwierdzono 693 przestępstwa. - Ilość zagrożeń na terenie Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego przestępstwami oraz wykroczeniami szczególnie uciążliwymi nie uległo zasadniczej zmianie. Taki wynik spowodowany jest przede wszystkim charakterem istniejącej zabudowy i znajdujących się obiektów oraz stylem życia i liczebnością osób naruszających prawo, które zamieszkują w danym rejonie - czytamy w sprawozdaniu.
Które rejony gminy Bestwina z terenu działania Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach należą do najbardziej niebezpiecznych? Według raportu na terenie gminy Bestwina w szczególności należy wskazać tereny rekreacyjne w miejscowościach Bestwina (ul. Krakowska) Janowice (ul. Janowicka), Kaniów ul. Batalionów Chłopskich) - uszkodzenie mienia (place zabaw oraz elementów wyposażenia infrastruktur parków), naruszanie przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
23. 03. 09
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 334
Szanowni Państwo,dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla obszaru Bestwina:
Kaniów ul. Witosa nr 1a, 1b, 1c, 2, Podpolec do nr 10, Bestwinka ul. Ładna do nr 12b, Witosa nr 31, 33,
Rozpoczęcie:    14.03.2023 08:00
Zakończenie:    14.03.2023 13:00
23. 03. 07
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 356
W związku z rozpoczynającymi się pracami, polegającymi na odbudowie drogi ul. Granicznej w Bestwinie i Janowicach, w dniu 10.03.2023r. zostanie wprowadzony I etap tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych. Prosimy o stosowanie sie do znaków drogowych. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADEX" Sp. z o.o.

Przepraszamy za utrudnienia

Schemat TOR - I etap

 
Do góry