Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Aktualności

23. 11. 10
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 433
Od mszy świętej sprawowanej przez księdza proboszcza, Janusza Tomaszka, rozpoczęła się w piątek, 10 listopada, uroczystość przekazania Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie sztandaru sfinansowanego z budżetu szkoły przy wsparciu Urzędu Gminy, Rady Sołeckiej i sponsorów. Ceremonia przekazania sztandaru obejmowała wręczenie sztandaru przez Radę Rodziców Pani dyrektor Agacie Szypuła, a następnie pocztowi sztandarowemu złożonemu z uczniów szkoły. Pani dyrektor, Agata Szypuła, wręczyła podziękowania wójtowi, Arturowi Beniowskiemu, sekretarzowi gminy, Arkadiuszowi Majowi, skarbniczce gminy, Anicie Kubik, przewodniczącemu Rady Rodziców, Łukaszowi Pękali i członkom Rady, sołtysowi sołectwa Kaniów, Markowi Pękali i członkom Rady, Marcelemu Domżołowi, Janowi Sikorze i Jerzemu Zużałkowi. Zdjęcia TUTAJ

Zarówno ksiądz proboszcz, Janusz Tomaszek, w swoim kazaniu, jak i Pani dyrektor, Agata Szypuła, w swoim wystąpieniu oraz uczniowie w programie artystycznym wskazywali na znaczenie sztandaru, w tym wypadku jako zewnętrznego symbolu społeczności szkolnej, ale w nawiązaniu do historycznych wydarzeń, w tym tych związanych z patronem szkoły, Tadeuszem Kościuszko.
Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest również widomym odniesieniem do rzeczywistości państwa, w którym wzrastamy i które jest naszą Ojczyzną.
Co decyduje, że tak wielu oddawało za niego swoje życie, o czym poświadczają karty historii? W odpowiedzi możemy posłużyć się słowami ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”.

Czytaj więcej
23. 11. 10
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 213
DSC03615DSC03669DSC03682Na wniosek wojewody śląskiego "Za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej" prezydent RP Andrzej Duda odznaczył 19 zasłużonych działaczy Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK Krzyżami Zasługi RP. Wśród nich znalazł się Jerzy Zużałek z Kaniowa.
Uroczystość odbyła się w czwartek 9 listopada w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Uczestniczyli w niej honorowi krwiodawcy, ratownicy PCK oraz wolontariusze, a także Adam Porwoł, przewodniczący Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK i Bogdan Ogrocki, dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK. Odznaczenia wręczył wicewojewoda śląski Roman Magdziarz.
Wśród odznaczonych znalazło się trzech członków Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, w tym były pracownik PG Silesia, długoletni przewodniczący NSZZ "Solidarność’ 80", a po połączeniu z ZZ "KADRA", członek ZZ "KADRA", obecnie prowadzący biuro i obsługujący członków związku mieszkaniec Kaniowa, Jerzy Zużałek, który odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi RP. Jerzy Zużałek jest założycielem i od momentu założenia prezesem Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina, współpracuje również z Klubem HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.
Czytaj więcej
23. 11. 09
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 334
Kubel 1Kubel 2Kubel 3Kubel 4

 

 

 

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym oraz pojawiającymi się problemami dotyczącymi nieodebranych odpadów - „POPIÓŁ”, informujemy co następuje:
- zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina, ze szczególnym uwzględnieniem:
§ 6. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
1. Pojemniki:

Czytaj więcej
23. 11. 08
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 253
7 listopada br. w budynku Muzeum Regionalnego w Bestwinie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców gminy Bestwina. Spotkanie, którego organizatorem była LGR Bielska Kraina przyciągnęło liczne grono mieszkańców, przedstawicieli sektora rybackiego, lokalnych liderów, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zgromadzili się, by wspólnie wyznaczyć kierunki rozwoju na lata 2021-2027.
Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania uczestników przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Rybackiej. W atmosferze pełnego zaangażowania i entuzjazmu zebrani mieli okazję zapoznać się z głównymi celami spotkania. Podczas wydarzenia – mówili organizatorzy - skupiliśmy się na tworzeniu nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla LGD Bielska Kraina. Wspólnie pracowaliśmy nad identyfikacją najważniejszych problemów, jak i mocnych stron naszego obszaru. Dzięki otwartej wymianie myśli i pomysłów uczestnicy spotkania mieli szansę wyznaczyć zagrożenia oraz szanse, które mogą przyczynić się do rozwoju regionu w przyszłości.
Czytaj więcej
23. 11. 07
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 268
Na boisku KS Bestwinka zanotowała komplet 9 zwycięstw, jednak za mecz z rezerwami Zapory Wapienica został przyznany obopólny walkower i ostatecznie KS ma 24 punkty w ligowej tabeli - tyle samo co Wilamowiczanka, jednak ten drugi zespół może pochwalić się lepszym bilansem bramkowym i to - zgodnie z regulaminem - decyduje obecnie o 1. lokacie drużyny z Wilamowic. Niemniej, walka o mistrzostwo w B-klasie zapowiada się iście ciekawie, co też awizuje w STREFIE WYWIADU trener KS-u, Marcin Sztorc.
SportoweBeskidy.pl: Stało się. KS Bestwinka nie złożyła broni po spadku z A-klasy…
Marcin Sztorc: Zaraz po ostatnim mecz w A-klasie powiedzieliśmy sobie, że szkoda byłoby trwonić dobrą końcówkę poprzedniego sezonu w naszym wykonaniu. Usiedliśmy z zawodnikami, każdy się zadeklarował, że chce zostać i będzie trenować, aby KS Bestwinka szybko wróciła na ten szczebel rozgrywkowy. Od początku naszym celem w B-klasie był awans i mocno się tego trzymamy.
SportoweBeskidy.pl: "Trzeba wziąć odpowiedzialność za to co się stało. Jesteśmy rozczarowani spadkiem, ale postawa drużyny w ostatnich kolejkach napawała optymizmem. Zabrakło nam dobrej frekwencji na treningach w środku rundy wiosennej, gdzie notowaliśmy niechlubną serię meczów bez wygranej" - mówiłeś na naszych łamach w lipcu. Rozumiem, że nie żałujesz decyzji o pozostaniu w Bestwince?
Czytaj więcej