Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Janowicach

22. 10. 24
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 2284
Jak na zebranie wiejskie przystało jego uczestników w liczbie 30 powitał sołtys sołectwa Janowice, Stanisław Nycz, a odbyło się ono w niedzielę, 23 października. Wśród uczestników byli zaproszeni goście: przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, wójt, Artur Beniowski, ksiądz Robert Kurpios, radni powiatowi: Jan Stanclik, Grzegorz Gawęda, Łukasz Pasierbek, prezes Kombestu, Wacław Waliczek.
Sekretarzem zebrania został wybrany Jerzy Borutka, a w Komisji Uchwał i Wniosków pracowali: Krystyna Norymberczyk, Ewa Chrobak, Aurelia Szłapa.
Delegatami na Walne Zebranie Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie zostali wybrani: Ewa Chrobak, Krystyna Norymberczyk, Stanisław Nycz, Jan Stanclik, Grzegorz Wróbel, Grzegorz Ciszczoń, Ślósarczyk Stefan, Stefania Famułka, Jerzy Borutka.
W swoim wystąpieniu wójt, Artur Beniowski, przypomniał zrealizowane w Janowicach inwestycje, będące obecnie w realizacji i zaplanowane na następny okres. Rozpoczął od trwającej budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. Jest to obecnie największa inwestycja w gminie, jej koszt wynosi 6 mln 900 tys. zł., termin ukończenia przewiduje się na październik 2023 r., ale jest zapewnienie ze strony firmy budowlanej, że jeśli nie będzie żadnego krachu na rynku to całkiem realne jest oddanie obiektu do użytku na rozpoczęcie roku szkolnego, czyli 1 września.
Kilka dni temu została podpisana umowa na realizację zadania - przebudowy ul. Granicznej w Janowicach i w Bestwinie, jej koszt opiewa na 2 mln 400 tys. zł., a przewidywany termin ukończenia to sierpień 2023 r. Kontynuowane jest doświetlanie przejść dla pieszych i montowanie lamp, wielu mieszkańców może denerwować fakt, że trwa to tak długo, ale należy wziąć pod uwagę długi czas uzgadniania spraw z firmą Tauron.
Duża inwestycja, oczekiwana od lat to modernizacja terenów rekreacyjnych. Wybudowano utwardzone ścieżki dla pieszych, wykonano plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną, zamontowano monitoring i oświetlenie.
Na Domu Strażaka wymieniono rynny i zmodernizowano wjazd do garaży wraz z odwodnieniem, wykonano nakładkę asfaltową pomiędzy strażnicą a terenami rekreacyjnymi.
Wójt przypomniał również o zakończonej przed kilku miesiącami inwestycji oświatowej, tj. termomodernizacji budynku przedszkola.
Zostały zamontowane barierki ochronne na ulicy Podlesie, wymieniono barierki przy szkole podstawowej, ponieważ dosyć mocno one ograniczały widok na zakręcie.
Wykonano I etap remontu ul. Miodowej, trwa projektowanie i przygotowanie do wykonania II etapu wraz z odwodnieniem.
Na sesji Rady Gminy w poniedziałek, 24 października, planowane jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków budżetowych na projekt rozbudowy budynku szkolnego, ponieważ w Janowicach wzrasta liczba mieszkańców, a co z tym związane wzrasta również liczba dzieci uczęszczających do szkoły, konieczna jest obecnie nauka na dwie zmiany.
Dokończono II etap budowy chodnika wzdłuż ul. Janowickiej aż do granic z Bielskiem-Białą, można przejść chodnikami od ronda przy piekarni w Bestwinie do granic z Bielskiem-Białą.
Wójt, Artur Beniowski podliczył, że w ostatnich dwóch – trzech latach na inwestycje w Janowicach skierowano około 15 mln zł.
Na końcowe podsumowanie swojego wystąpienie wójt przypomniał o największej inwestycji, jaka czeka mieszkańców gminy, tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Janowicach i południowej części Bestwiny. Jest dokumentacja podzielona na trzy etapy, na dwa z nich gmina posiada prawomocne pozwolenia. Wartość kosztorysowa inwestycji to około 250 mln zł. Przy budżecie gminy wynoszącym około 70 mln zł konieczne jest sięganie po środki z zewnętrz, ale takie ze źródeł centralnych. Jest to inwestycja, która potrwa co najmniej kilka, a być może i kilkanaście lat. Przewiduje się, że część ścieków z południowych obszarów gminy będzie kierowana do oczyszczalni ścieków w Komorowicach.
Podobnie jak na zebraniach w Kaniowie i w Bestwince, wójt zwrócił uwagę na ogromny wzrost kosztów bieżącego utrzymania, za czym kryje się, między innymi, wzrost cen energii elektrycznej, gazu, soli do posypywania dróg, w przypadku zimowego utrzymania dróg oferty są o 100 % wyższe niż rok temu, tak samo jest w przypadku oświetlenia.
Po raz kolejny wójt oświadczył, że wzrost utrzymania obiektów oświatowych na pewno nie spowoduje odejścia do nauki zdalnej. Oszczędności będzie gmina czynić w innych obszarach, a dzieci będą uczyć się w szkołach, w trybie stacjonarnym i w normalnych warunkach.
Mieszkanka ulicy Pszczelarskiej zapytała, kiedy zostanie dokończona modernizacja tej ulicy, ponieważ część jest zakończona a w wystąpieniu wójta nie usłyszała, czy będzie remont dalszej części.
Wójt odpowiedział, że w swoim wystąpieniu nie mówił o tych robotach, które zostały wykonane w ramach bieżącego utrzymania i ulica Pszczelarska jeszcze w tej kadencji zostanie dokończona.
Ta sama mieszkanka zwróciła również uwagę na kłopoty z komunikacją zbiorową. Są takie godziny, że nie jedzie nic, nie ma czym wrócić, np. z Bielska i są okresy, że się autobusy pokrywają.
Wójt odpowiedział, że jest duże prawdopodobieństwo, że od Nowego Roku, w godzinach szczytu linia 136 będzie obsługiwana przez autobus przegubowy.
Temat komunikacji publicznej wywołał szerszą dyskusję, wójt przedstawił dane uzyskane od przewoźników dokładnie obrazujące ilu mieszkańców korzystało i korzysta w poszczególnych godzinach z autobusów, zobowiązał się również do przekazania uwag do MZK i Komunikacji Beskidzkiej.
Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, wyjaśnił, w jaki sposób dzielony jest budżet gminy, ile wydawane jest na inwestycje, na oświatę, na pomoc społeczną, na utrzymanie bieżące itd.
Pan Kruczek poprosił o wyjaśnienia dotyczące budowy S1. Czuje on się oszukany, ponieważ wcześniej miał zapewnienia, że ta droga ominie jego działkę, a teraz otrzymuje informacje i ponaglenia, że ma się wyprowadzić, a nie otrzymał żadnego odszkodowania.
Wójt wyjaśnił, kto udziela pozwolenia na budowę i z kim należy takie sprawy załatwiać, odpowiednim organem w tym wypadku jest wojewoda. Wójt w swoim i przewodniczącego Rady Gminy imieniu zapewnił, że wystąpią z odpowiednimi pismami do wojewody.
Pani Ewa Kóska zapytała, jak będzie wyglądał odbiór śmieci z posesji odciętych od głównej drogi po przekazaniu placu budowy S1? Wójt odpowiedział, że odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy budującej S1 oraz z burmistrzami Wilamowic i Brzeszcz, na którym tego typu problemy, jak również np. odśnieżanie, w ogóle dojazd do poszczególnych posesji będą szczegółowo omówione.
Jan Stanclik przypomniał historię planowania budowy S1 i jego oraz innych osób starań, aby ta droga w jak najmniejszym stopniu ingerowała w sołectwo Janowice. W znacznym stopniu to się udało, ale jednakże kilka nieruchomości nie udało się uchronić.
Wyjaśnił również, że do kursów autobusowych dopłaca i gmina, i starostwo powiatowe oraz jakie obecnie inwestycje realizuje powiat w naszej gminie (mosty na Łękawce w Bestwince – ul. św. Sebastiana i ul. Kubika w Janowicach).
Pan Handzlik zapytał, jak gmina przygotowuje się do dystrybucji węgla i poprosił o wymalowanie linii na ul. Janowickiej oraz wykonanie chodnika koło Leśniczówki.
Wójt odpowiedział, że skrzyżowanie koło Leśniczówki będzie przebudowane w ramach budowy S1, więc sytuacja się zmieni, a w związku z powyższym gmina nic tam na razie nie wykonuje.
Co do sprzedaży węgla – na ten moment ustawa nie weszła jeszcze w życie. Wiadomym jest, że aby handlować węglem należy mieć koncesję, której gminy na ten moment nie posiadają, konieczne jest posiadanie odpowiedniego placu, wagi i pracowników. Wójt przypomniał również, że jest możliwość zakupu węgla w kopalni Silesia, co prawda nie jest on tani, ale jest i wiadomo jakie posiada parametry, czego nie można powiedzieć o importowanym, a nie wiadomo, jaki gmina będzie mogła zakupić i czy będzie nim zainteresowanie mieszkańców.
Pani Aurelia Szłapa zwróciła uwagę na stan ulicy Targanickiej. Droga jest wąska, ruch jest bardzo duży, ponieważ jest ona przelotowa, mieszkańcy nie czują się tam bezpiecznie.
Wójt odpowiedział, że ta droga wymaga generalnego remontu, nie można jej naprawić w ramach bieżącego utrzymania, konieczne jest wykonanie projektu i gmina się do tego przymierza.
Piotr Kozłowski prosił o postawienie wiaty autobusowej na ul. Górskiej oraz poprawienie odpływu wody w ramach reklamacji dotyczącej budowy chodnika.
Jeden z mieszkańców poruszył sprawę budowy ścieżek rowerowych - budujemy chodniki a nie ma mamy ani jednego metra ścieżki rowerowej.
Wójt odpowiedział, że jednym z powodów jest „własnościowy”. Budując chodniki raczej wykonuje się je w pasie drogowym, na działkach będących własnością gminy bez konieczności wykupów.
Jan Bubak pytał, czy nie można zainstalować tablicy informującej, z jaką prędkością jedzie samochód na ul. Janowickiej oraz czy pracownicy gminy nie mogliby kontrolować zapalania i gaszenia lamp ulicznych?
Wójt odpowiedział, że co do pierwszego wniosku nie powinno być problemu, natomiast co do oświetlenia ulicznego, to samorządy gminne zastanawiają się, czy w ramach oszczędności nie wyłączać w nocy, np. od 24 do 4 oświetlenia, tzn. w tych godzinach, kiedy ruch jest znikomy. Wójt zastrzegł też od razu, że nie jest to sprawa prosta, ponieważ gminy mają podpisane umowy z dostawcami energii, więc może się to wiązać z karami umownymi. Na ten moment przeliczane są różne warianty.
Jedna z mieszkanek zapytała, czy jest możliwość zainstalowania na terenie gminy pojemników na zużyty olej spożywczy?
Wójt odpowiedział, że obecnie można taki olej oddawać na PSZOK-u. Rozeznawał również sprawę rozwiązania tego problemu w innych gminach. Uzyskał informację, że pojemniki można rozmieszczać tylko w miejscach monitorowanych, ponieważ wlewano do nich różne substancje, były również próby podpalenia.
Kazimierz Norymberczyk pytał o możliwość wybudowania boiska w Janowicach?
Wójt odpowiedział, że po wybudowaniu sali gimnastycznej teren koło szkoły zostanie przeznaczony raczej na obiekty lekkoatletyczne, typu bieżnia, skocznia. Jest gotowy projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych. Na ten moment brak środków na jego realizację, ponieważ oferty opiewają na dwa razy większe koszty budowy niż zakłada projekt.
Wnioski i uwagi mieszkańców zanotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków:
1. Remont ulicy Pszczelarskiej,
2. Poprawić komunikację publiczną,
3. Problemy mieszkańców ulicy Łąkowej związane z budową S1,
4. Problemy mieszkańców ul. Pisarzowickiej z dojazdem do domu w związku z budową S1,
5. Namalować pasy na ul. Janowickiej, wyjaśnić sprawy z dystrybucją węgla przez gminę,
6. Wyremontować ul. Targanicką,
7. Wybudować wiatę przystankową na ul. Górskiej, reklamować wadliwe odwodnienie chodnika przy Janowickiej,
8. Brak ścieżek rowerowych, brak odwodnienia chodnika przy części ul. Janowickiej,
9. Zamontować tablicę z prędkościomierzem na ul. Janowickiej, zrewidować czas zapalania lamp ulicznych,
10. Zainstalować pojemniki na zużyty olej spożywczy,
11. Poprawić bezpieczeństwo na ul. Korczaka, wybudować boisko.
Wnioski zawarte w protokole Komisji Uchwał i Wniosków zostały przyjęte jednogłośnie, po czym prowadzący zebranie sołtys, Stanisław Nycz, podziękował wszystkim za udział i głosy w dyskusji i zakończył zebranie.
Do góry