Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Kolejna inwestycja Stowarzyszenia Wędkarskiego "Kaniowski Karp Królewski"

22. 10. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1068

Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” w ostatnich dniach prowadziło kolejną inwestycję, dzięki pomocy Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina i środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zadanie to nosiło nazwę: „Budowa pomostów wędkarskich jako obiektu promującego turystyczno - rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR”. Więcej zdjęć TUTAJ i TUTAJ

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 120 060,98 zł. Środki pozyskane z zewnątrz to 92 200,00 zł, Stowarzyszenie dołożyło z własnych funduszy 27 860,98 zł, tj. 23% całości kosztów. Wybudowano 4 pomosty wędkarskie o wymiarach 3,66x3,08 m. Konstrukcję wykonano ze stali ocynkowanej a podesty z deski kompozytowej. Każdy pomost na brzegu posadowiono na 3 stopach żelbetowych a w wodzie na stalowych słupach wykonanych z dwuteowników HEA 160.
Stowarzyszenie w ramach własnych środków i własnymi siłami członków Stowarzyszenia wykona jeszcze zejścia z wysokich brzegów z obu stron oraz ścieżkę łącząca wszystkie pomosty.

Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie pozyskało do tej pory 300 tys. zewnętrznych środków i jest to maksymalna kwota jaką mogło uzyskać z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Pierwszym wnioskiem było aplikowanie o środki na budowę nowej Rybaczówki przy ul. Czechowickiej – 150 tys. zł., na resztę wartości kosztorysu przekraczającej 300 tys. złotych złożyli się członkowie Stowarzyszenia. Na operację pn. „Zagospodarowanie terenu przy „Rybaczówce” w Kaniowie sposobem na rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obiektu i obszaru LSR” uzyskano około 34 tysięcy, na operację: „Promocja wędkarstwa jako formy turystyki na obszarze LSR poprzez organizowanie zawodów wędkarskich” pozyskano 25 tys. zł. Na wspomniane wyżej zadanie: „Budowa pomostów wędkarskich jako obiektu promującego turystyczno - rekreacyjne walory wędkarstwa na obszarze LSR” – przeszło 90 tysięcy. Pozyskano duży namiot, który wykorzystywany jest w czasie zawodów wędkarskich i imprez plenerowych, członkowie Zarządu zostali wyposażenie w stroje organizacyjne. Już z własnych środków zakupiono garaże, ciągnik Kubota z kosiarką, w ostatnich miesiącach, dzięki starostwu powiatowemu i Urzędowi Gminy w Bestwinie Stowarzyszenie pozyskało przyczepkę wielofunkcyjną, ma na stanie wiele kos i pilarek spalinowych, które na bieżąco są wykorzystywane do prac pielęgnacyjnych wokół akwenów, założono alarm a teren wokół Rybaczówki, dzięki Urzędowi Gminy, ogrodzono.

 

Do góry