Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Wyróżniono Kroniki OSP Bestwinka i OSP Bestwina

22. 07. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1798
W tegorocznym przeglądzie komisja konkursowa pod kierownictwem dr Rafała Dmowskiego, pracownika Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach  wyróżniła 6 wzorowo prowadzonych kronik: kronikę OSP Bestwinka, Rybarzowice, Jaworze, Świętoszówka, Bestwina  i kronikę prowadzoną przez ZG Powiatowego  Związku OSP. Nagrodzono także fotokronikę OSP Bujaków, kronikę prowadzoną przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Grodźcu, kronikę prowadzoną przez zespół regionalny przy OSP Jaworze i publikację wydaną przez OSP Pisarzowice. Komisja podkreśliła wysoki i wyrównany poziom prowadzonych kronik oraz wyjątkowo cierpliwą i twórczą pracę kronikarzy.
W czechowickiej bibliotece 9 lipca odbył się VI Powiatowy Przegląd Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych połączony z jubileuszem 20 –lecia powołania Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku – Białej.
Komisja powstała w celu popularyzacji i dokumentowania dorobku pożarniczego, propagowania kronikarstwa,  w tym organizacji corocznego przeglądu kronik, a także inspirowania do wydawania publikacji o historii jednostek pożarniczych.
Pierwszym przewodniczącym Komisji został druh Władysław Skoczylas z OSP Kozy, a wiceprzewodniczącym Grzegorz Gabor z OSP Bystra.
Komisja przez wszystkie lata dzięki zaangażowaniu jej twórców i aktywnych członków podjęła wiele ciekawych inicjatyw edukacyjnych i historycznych. To dzięki komisji organizowane są do dzisiaj widowiskowe powiatowe zawody sikawek konnych i ręcznych, podczas których prezentowany jest zabytkowy sprzęt. Pierwsze zawody sikawek odbyły się w 2003 roku w Rybarzowicach.
Powstało także wiele albumów, publikacji i monografii, cenionych i wyróżnianych podczas targów i konkursów książek o tematyce historycznej.
Komisja zadecydowała, że będzie organizowany co roku powiatowy przegląd kronik OSP. Pierwszy konkurs kronik odbył się w 2008 roku w Rybarzowicach.  
Członkowie Komisji Historycznej zapoczątkowali również prowadzenie księgi honorowych osób wyróżnionych najwyższymi odznaczeniami za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa  powiatu bielskiego oraz księgi  honorowej zasłużonych działaczy w powiecie bielskim.  
Decyzją Komisji Historycznej ustanowiono prestiżowy tytuł Strażaka Roku Powiatu Bielskiego oraz medal  „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”.  
Jubileuszowe spotkanie prowadził przewodniczący Komisji Jacek Tomaszczyk z OSP Zabrzeg, który przypomniał historię powołania komisji, przywitał uczestników i zaproszonych gości oraz przedstawił program spotkania.
Na powiatowym przeglądzie kronik władze samorządowe powiatu bielskiego reprezentowali członek Zarządu Powiatu, komendant OSP Bystra Grzegorz Gabor i radna Rady Powiatu Ewa Kmiecik – Wronowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach, książnicy, która otworzyła swoje gościnne progi dla organizacji jubileuszu tej ważnej i zasłużonej  dla ochotniczego pożarnictwa komisji.
A. Macher
Do góry