Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Przybyło nas ...

19. 01. 07
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 694
Szampana na powitanie Nowego 2019 Roku w gminie Bestwina mogło wznieść 11 913 mieszkańców. No, może nie dosłownie, wszak w tej liczbie mieszczą się i noworodki i niepełnoletni, ale taką właśnie liczbą mieszkańców gminy Bestwina zamknął się rok 2018 i taki też stan Urząd Stanu Cywilnego Gminy Bestwina podaje na dzień 4 stycznia 2019 roku.
W stosunku do roku poprzedniego zameldowanych w naszej gminie jest o 113 osób więcej. Mężczyzn przybyło 76, a kobiet 37.
Jeśli chodzi o poszczególne sołectwa to statystyka przedstawia się następująco:
- Bestwina: liczba mieszkańców 4976, przybyło 27. Urodziło się 55 dzieci, zmarło 51 osób. Zawarto 39 małżeństw.
- Bestwinka: liczba mieszkańców 1694, wzrost o 15. Urodziło się 17 dzieci, zmarło 19, więc tutaj przyrost naturalny był ujemny. Mieszkańcy zawarli 16 małżeństw.
- Janowice: liczba mieszkańców 1845, przybyło 24. Urodziło się 32 dzieci, zmarło 12 mieszkańców. Zawarto 20 małżeństw.
- Kaniów: liczba mieszkańców 3398, przybyło 47. Urodziło się 42 dzieci, na wieczny odpoczynek odeszło 26 mieszkańców. Sakramentalne tak powiedziało sobie 31 par.
Jak z powyższego wynika w 2020 rok możemy wejść z liczbą przeszło 12 tysięcy mieszkańców. W ubiegłym roku największą dynamikę przyrostu zanotowano w Kaniowie.
Ogólnie kobiety dominują w naszej gminie, ponieważ ich liczba wynosi 6 084 i o 255 przewyższa liczbę mężczyzn.
Pełnoletność osiągnęły w 2018 roku 162 osoby, z kolei najstarszymi mieszkańcami gminy są: Bestwina – Kłoda Józef (1920), Kubik Konstancja (1922), Chmielniak Franciszek (1922)
- Bestwinka - Ślosarczyk Julianna (1920)
- Janowice -  Pokładnik Helena (1924)
- Kaniów -  Ochman Helena (1920)
Życzmy zdrowia wszystkim wyżej wymienionych, a jeśli ono dopisze to w przyszłym roku pan Józef Kłoda oraz panie Julianna Ślosarczyk i Helena Ochman będą obchodzić okrągłą rocznicę 100 lat!!!
Rodzice nowonarodzonych dzieci najczęściej swoim pociechom nadawali następujące imiona:
- dziewczynki: Lena, Maja, Lilianna, Zofia
- chłopcy: Adam, Antoni, Filip, Karol, Mikołaj, Nikodem, Stanisław.  
Opracowano dzięki uprzejmości Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Bestwina.
Do góry