Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

II sesja Rady Gminy Bestwina - można obserwować w internecie

18. 12. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 864
W czwartek 13 grudnia 2018r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina, odbędzie się II sesja Rady Gminy Bestwina.
Jedną z nowości znowelizowanej ustawy o samorządzie jest obowiązek utrwalania i transmitowania na żywo obrad sesji rad gmin i miast. W art. 20 ww. ustawy zapisano, że „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”.
Transmisję z obrad Rady Gminy Bestwina będzie można obserwować tutaj ---> https://www.youtube.com/channel/UCRnyvPTvEbcfb6BsqykC0pA/live
Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
2. zmiany Uchwały Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2019 roku
4. określenia na 2019 rok stawek podatku od środków transportowych
5. zmiany uchwały Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności
6. zbycia nieruchomości
7. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
8. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bestwina na lata 2018-2022
5. Informacje bieżące.
6. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
7. Zamknięcie sesji.

Do góry