Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Janowicach – 7.10.2018

18. 10. 07
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1585
IMG 7868IMG 7869IMG 7870IMG 7871IMG 7874Stanisław Nycz, sołtys sołectwa Janowice rozpoczynając Zebranie Wiejskie w Janowicach, ostatnie z cyklu w gminie Bestwina, przywitał wszystkich mieszkańców Janowic oraz przedstawicieli Komitetów Wyborczych. Za stołem prezydialnym wraz z nim zasiedli: wójt Artur Beniowski, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Urszula Kal, prezes OSP Zygmunt Łukoś oraz ksiądz Józef Walusiak.
Sekretarzem Zebrania wybrany został Jerzy Borutka, a w Komisji Uchwał i Wniosków pracowali: Krystyna Norymberczyk, Marek Pyka i Sławomir Ślósarczyk. Porządek Zebrania został przyjęty jednogłośnie: 1. Otwarcie zebrania, powitanie mieszkańców i zaproszonych gości, 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania, 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, 4. Wybór sekretarza zebrania, 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, 8. Informacja wójta dot. funkcjonowania Urzędu Gminy i założeń budżetowych na rok 2019 i całą kadencję, 9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków, 10. Odczytanie i przegłosowanie wniosków,  11. Prezentacja Komitetów Wyborczych, 12. Zamkniecie zebrania.
Składając sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej sołtys Stanisław Nycz poinformował, że Rada zbierała się w 2018 roku 7 razy z udziałem wójta, uczestniczył w szkoleniu sołtysów w starostwie powiatowym, a wraz z prezeską Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Krystyną Norymberczyk zorganizowali I Janowickie Sianokosy.
Wójt Artur Beniowski przedstawił najważniejsze sprawy i inwestycje, jakie udało się załatwić w Janowicach i dla Janowic:

- wykonano nakładkę asfaltową ul. Zagrody, Pisarzowickiej, Łanowej,
- przebudowano ul. Borową i Podlesie,
- wyremontowano most na ul. Miodowej,
- wykonano pierwszą część nakładki asfaltowej ul. Górskiej przy współudziale powiatu,
-wykonano odbudowę Krzyża na Niklowce,
- wykonano oświetlenie uliczne ul. Korczaka, w tym roku zostanie jeszcze oświetlona ul. Górska,
- przeprowadzono pierwszą część przebudowy przedszkola wraz z budowy placu zabaw,
- przygotowano projekt termomodernizacji całego budynku,
- wykonano przebudowę ul. Janowickiej wraz z budowy chodnika dla pieszych,
- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej ul. Pszczelarskiej na odcinku od ul. Famułkowej do ul. Targanickiej,
- Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje projekt I etapu remontu ul. Kubika + ewentualnie ul. Górskiej,
- wykonano projekt budowy chodnika dla pieszych przy ul. Janowickiej do granicy z miastem Bielsko — Biała,
- wykonano projekt na budowy boiska wielofunkcyjnego,
- wykonano projekt na budowę sali sportowej (kosztorys opiewa na kwotę 5,1 mln zł brutto),
- na etapie finalizacji jest zakup samochodu strażackiego,
- realizowany jest program ograniczenia niskiej emisji, potrwa on do 2020 roku,
- wyremontowano pomieszczania dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich oraz salki pod kościołem,
- przygotowywany do wyłożenia publicznego jest plan zagospodarowania przestrzennego,
- trwają prace nad projektem kanalizacji Janowic oraz południowej części Bestwiny,
- zorganizowano kolejny Rodzinny Rajd Rowerowy oraz I Janowickie Sianokosy,
Na nadchodzący okres planuje się wybudowanie chodnika do granic z Hałcnowem, przebudowę ulicy Granicznej oraz oświetlenie ul. Janowickiej.
Korzystając z okazji wójt złożył podziękowania społeczności Janowic za udział w Dożynkach Gminnych i I Janowickich Sianokosach. Z ogromnym uznaniem i podziwem podziękował za akcję przeprowadzoną przez OSP Janowice. W przeciągu 3 – 4 tygodniu zebrano 100 tys. zł na zakup nowego samochodu strażackiego. To ewenement nie tylko w skali gminy ale zapewne i województwa. Słowa uznania zostały skierowane do Zygmunta Łukosia i Krzysztofa Wróbla za zaangażowanie w tę akcję i tak fantastyczne zmobilizowanie społeczności Janowic i przedsiębiorców. Całkowity koszt zakupu średniego wozu bojowego Scania to ok. 900 tys. zł.
Prezentację Komitetów Wyborczych rozpoczął pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwość Łukasz Pasierbek, a zaprezentowali się: Teresa Zejma – sejmik województwa śląskiego, Łukasz Pasierbek, Jan Stanclik, Wisława Ochman Szeliga – rada powiatu, Edward Kowalczyk i Piotr Kowalski – rada gminy.
Z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego zaprezentowała się Krystyna Norymberczyk. Komitet Wyborczy Rodzina Prawo Wspólnota reprezentowała Urszula Kal.
Bogusław Stolarczyk przedstawił Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa, a wraz z nim zaprezentowali się: Mirosław Olek i Jerzy Zużałek.
Komitet Wyborczy Wspólnota i Postęp zaprezentował wójt Artur Beniowski, a kandydatami do rady gminy są: Jerzy Borutka, Stanisław Nycz i Marek Szymański.
W ramach dyskusji i wolnych wniosków głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik przybliżając mieszkańcom ordynację wyborczą do poszczególnych organów samorządu terytorialnego. Zwrócił uwagę zwłaszcza na wybory do rady powiatu, gdzie gmina Bestwina tworzy jeden okręg wyborczy z gminą Wilamowice. Apelował o liczny udział, ponieważ gmina Wilamowice jest o kilka tysięcy liczniejsza od naszej gminy, więc wysoka frekwencja może nam pomóc w osiągnięciu dobrego wyniku wyborczego. Pocieszeniem jest, że trzech naszych kandydatów jest na pierwszej pozycji na listach wyborczych, a statystyki wskazują, że przeważnie jedynki uzyskują mandat, ale i tak ważna jest ilość głosów oddana na daną listę, więc frekwencja i udział w głosowaniu będą mieć kolosalne znaczenie.
Jan Stanclik podziękował wójtowi i Radzie Gminy za współpracę, poinformował o staraniach o zewnętrzne środki finansowe (Ministerstwo edukacji, Ministerstwo Sportu) na budowę Sali sportowej. Poinformował o swoich staraniach w sprawie remontu ul. Kubika zniszczonej w trakcie wycinki lasu i wywózki ściętych drzew.
Bronisława Ajchler wnioskowała o budowę wiaty autobusowej po drugiej stronie drogi na Niklówce oraz budowę chodnika w tym rejonie.
Dominik Mizera pytał o odśnieżanie ulic Gajowej i Łanowej. Zwrócił uwagę, że w czasie ostatniej zimy nie były one odśnieżane ani razu, a służby medyczne wezwane do chorej osoby odmówiły wjazdu.
Wójt poinformował, że jest to droga prywatna i zaapelował o wystąpienie mieszkańców, właścicieli działek, po których droga przebiega o przejęcie drogi przez gminę.
Dominik Mizera zwrócił uwagę, że na ul. Pisarzowickiej jest zniszczona i nieczytelna tablica informacyjna, zaapelował o nową, jak również o tablice na ul. Janowickiej, które wskazywałyby kierunek na Brzeszcze i Czechowice-Dziedzice.
Jan Talaga podniósł sprawę dostępności Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych. Osoba na wózku inwalidzkim jest bez szans. Wójt odpowiedział, że z drugiej strony budynku Urzędu Gminy można wjechać do środka wprost z poziomu drogi. Przyznał, że faktycznie na ten moment brakuje właściwej informacji o takiej możliwości, zostanie to poprawione.
Dominik Mizera poinformował, że przy ul. Gajowej stoją dwie zabytkowe kapliczki i jedna z nich wymaga natychmiastowej interwencji. Pytał, kto może taki remont wykonać. Wójt obiecał rozeznanie sprawy i przekazanie jej do realizacji.
Marek Pyka pytał, czy planuje się wymianę sieci wodociągowej na Pasiekach?
Dosyć obszernej odpowiedzi udzielił prezes Kombestu Wacław Waliczek. Poinformował, że w rejonie przysiółka Pasieki i ul. Granicznej prowadzona jest obecnie wymiana rurociągów, co może wiązać się z pogorszeniem jakości wody w okolicy  w tym czasie.  Rurociągi w Janowicach mają większą średnicą niż w innych sołectwach, ponieważ pełnią również rolę zasilającą, a więc koszt ich wymiany jest bardzo duży. Zdobycie zewnętrznych środków finansowych, choćby z WFOŚ jest niemożliwe, ponieważ finansuje on tylko wymianę rur azbestowych. Jeśli tylko uda się zdobyć odpowiednie finanse to będzie prowadzona wymiana. W ostatnim okresie wymieniono 200 metrów takiego rurociągu i kosztowało to 50 tys. zł, łatwo więc policzyć jakie środki są potrzebne do wymiany całości.
Krzysztaf Bubak zapytała o kanalizację Janowic. Wójt odpowiedział, że tworzony jest projekt kanalizacji dla Janowic i południowej części Bestwiny. Niebawem w każdej posesji pojawią się projektanci i jej przebieg będzie poddawany akceptacji każdego z właścicieli posesji.
Marek Szymański poprosił o sprecyzowanie terminu wymiany sieci wodociągowej.
Wójt odpowiedział, że z uwagi na możliwość ubiegania się o środki z WFOŚ na wymianę rurociągów azbestowych w pierwszej kolejności wymieniane są właśnie te. Ponadto jest zatwierdzonych kilka projektów na ważne inwestycje, każdy z nich jest ważny tylko 3 lata, więc i one  muszą być one realizowane priorytetowo, aby nie przepadły a wraz z nimi pieniądze, które wyłożono na ich powstanie.
Na pytanie o realizację programu „Czyste powietrze” zaprosił na spotkanie informacyjne do sali OSP Bestwina w poniedziałek, 8 października.
Marek Pyka poprosił o wyczyszczenie rzeki Niwka.
Więcej głosów nie było i przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Krystyna Norymberczyk odczytała wszystkie złożone wnioski: budowę wiaty autobusowej po drugiej stronie drogi na Niklówce oraz budowę chodnika w tym rejonie, odśnieżanie ulic Gajowej i Łanowej oraz wymianę tablicy informacyjnej przy ul. Pisarzowickiej, zamieszczenie przy Urzędzie Gminy tablicy informacyjnej o podjeździe dla osób niepełnosprawnych, wyczyszczenie rzeki Niwka oraz wymiana sieci wodociągowej, a sołtys Stanisław Nycz poddał jej pod głosowanie, przyjęto je jednogłośnie.
Wobec wyczerpania porządku Zebrania Stanisław Nycz podziękował wszystkim za udział i zakończył Zebranie, które trwało ok. 1 godziny i 40 minut. Wzięło w nim udział 30 mieszkańców i 15 gości.

Do góry