Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Zmiana warty w bestwińskim kościele

08. 07. 20
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 12652
   Przy wtórze chór parafialnego Ave Maria oraz zespołu Allegro parafianie Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie pożegnali dzisiaj swoich duszpasterzy - księdza proboszcza Bogusława Czarnego oraz ks. Pawła Rajdę. Ksiądz proboszcz odszedł na zasłużoną emeryturę, a ksiądz Paweł został powołany na inną parafię.
W uroczystej mszy świętej, oprócz wspomnianego chóru i zespołu, wzięli udział przedstawiciele bestwińskich organizacji i stowarzyszeń, m. in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Regionalny Zespól Pieśni i Tańca "Bestwina", Koło Gospodyń Wiejskich, służba liturgiczna.    Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych: wójt Stefan Wodniak i przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek wraz z bestwińskimi radnymi i radą rołecka z sołtyską Marią Maroszek na czele.W kościelnych ławach, wśród mieszkańców parafii, można było również dostrzec Honorowych Obywateli Gminy Bestwina dr Franciszka Magę, do którego ksiądz proboszcz na zakończenie mszy św. skierował osobiste podziękowania za opiekę lekarską i Walerię Owczarz, która w imieniu TMZB i wszystkich parafian skierowała do księdza proboszcza i księdza Pawła następujące podziękowania:
Słowa wdzięczności za lata kapłańskiej posługi dla ks. prob. Bogusława Czarnego w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie: Do chóru wieków, którym od 900 lat rozbrzmiewają ściany tej świątyni, włączył się jeszcze jeden głos – głos czcigodnego ks. Proboszcza Bogusława Czarnego, jako trzydziestego piątego w długim rejestrze poprzedników.
Kościół bestwiński jest pięknym zabytkiem ubiegłych wieków, prawdziwą arką przymierza miedzy dawnymi a nowymi laty, a taki zbytek wznieca u nas Polakach ukochanie ziemi ojczystej, umiłowanie wiary i wszystkiego co się z jej kultem łączy.
Istna to łaska Boża, że ksiądz Proboszcz przez 24 lata posługi kapłańskiej, był kustoszem tej świątyni Pańskiej, mającej za sobą tak piękne tradycje. Wielki to zaszczyt głosić Słowo Boże na miejscu, gdzie już w XII wieku Krzyż Chrystusa zajaśniał jako drogowskaz do wiecznej szczęśliwości.
Stwórca dał księdzu siły do dźwigania tego Krzyża ponad odmęty nieprawości, jakie niosły czasy obecne.
Przejście ks. Proboszcza na zasłużoną emeryturę jest okazją, aby wyrazić wdzięczność za wszystko dobro, jakie dokonał dla krzewienia świętej wiary katolickiej, za miłość do Kościoła, za wszystkie modlitwy, poświęcenie, za świadectwo życia i za cierpienie w przebytej chorobie.
Wielkie uznanie należy się za duchowe wsparcie i baczenie na to, co określa się mianem dziedzictwa - spuścizną ojców.
Dziękujemy za przywrócenie dawnej świetności naszemu Kościołowi, za tyle troski o jego zabytkowe wnętrze, barokowe ołtarze i organy, za obraz św. Jana Kantego - patrona szkolnej młodzieży, że po latach zniewolenia mógł powrócić do bestwińskiej szkoły na należne mu miejsce.
Dziękujemy za wielki kult, jakim ksiądz otaczał patronkę naszego Kościoła – Bestwińską Maryję, że oczami artysty Wita Stwosza widział prawdę o zaśnięciu, o wniebowzięciu i o ukoronowaniu Najświętszej Maryi Panny. Przyozdobił jej figurę w Wielkim Ołtarzu koronacyjnym, złotym wieńcem wysadzanym dwunastoma szlachetnymi kamieniami.
Dziękujemy za modlitewne intencje księdza Proboszcza, aby Ziemia Bestwińska była pokorną Bogu i Matce Bożej – swojej patronce, a życie mieszkańców było naśladowaniem uległości Służebnicy Pańskiej.
Szczególne słowa wdzięczności pragniemy wyrazić za obraz Miłosiernego Jezusa w ołtarzowej niszy i za to, że umacniał nas w wierze i ufności w jego miłosierną miłość.
W roku Wielkiego Jubileuszu Parafii wiele troski przykładał do ocalenia historii tutejszego kościoła, aby obudzić wrażliwość, troskę, pietyzm wobec relikwii jego przeszłości.
Zadbał o konserwację i uporządkowanie archiwów. Starał się o zachowanie świadectw najstarszej historii i dokumentowanie tego, co dzieje się dzisiaj w prowadzonej na bieżąco kronice kościoła.
Niełatwo podsumować niezwykły dorobek i różnorodność osiągnięć Księdza Proboszcza. Wiele dokonał, ale też wiele pozostawił jako wskazówki dla swoich następców, dla potomnych.
Probostwo Bogusława Czarnego wpisało się w historię i życie naszej wsi, parafii oraz całej Ziemi Bestwińskiej.
Dziękujemy księdzu za życzliwość, przyjaźń, za troskę o nasze milenijne dziedzictwo. To wszystko jest znane Panu Bogu i jest ziarnem posianym w glebie naszego życia.
Jesteśmy wdzięczni Stwórcy za ks. Proboszcza. Modlitwą spłacać będziemy dług wdzięczności. Życzymy długich lat w zdrowiu, niech Matka Boża ta Bestwińska Zielna Panienka Księdzu matkuje na zasłużonej emeryturze.
Niech jesień ziemskiego życia upływa w miłosiernych promieniach Jezusa i modlitwie: Jezu, ufam Tobie!
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej

Podziękowanie dla ks. Pawła Rajdy z Parafii Wniebowzięcia NMP w Bestwinie:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie dziękują ks. Pawłowi Rajdzie za odprawiane Msze Święte przy źródełku w miejscu Kultu Matki Bożej oraz mszę polową pod „Partyzanckim Krzyżem” w intencji poległych żołnierzy AK i NSZ.
Przez swą kapłańską posługę zaszczepiał umiłowanie i szacunek dla wiary przodków, a w religijność i pobożność ludzi starał się wplatać elementy narodowo-patriotyczne.
Na fotografii utrwalił zabytkową „Pasję” z naszego kościoła wykorzystywaną do edycji „Drogi Krzyżowej” śladami wieków przez wieś.
Z wdzięcznością za wszystko dobro, jakie ksiądz czynił by ocalić dziewięć wieków dziedzictwa kościoła z serca dziękujemy.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Muzeum Regionalne im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie

Do góry