Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Jubileusz 100 - lecia OSP Janowice

08. 07. 20
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 9337

 

 

 

 

 

Z udziałem posłanki Mirosławy Nykiel, wicewojewody śląskiego Stanisława Dąbrowy oraz wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego odbyły się dzisiaj w Janowicach obchody 100 – lecia OSP Janowice.
To nie wszyscy goście, jacy zaszczycili swoją obecnością ten piękny Jubileusz. Obecni byli przedstawiciele władz strażackich i samorządowych. Z tych pierwszych najwyższy rangą był wiceprezes zarządu wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Andrzej Grzenia, ponadto prezes zarządu powiatowego ZOSP RP dh Jan Cholewa, wiceprezes zarządu powiatowego ZOSP RP dh Jan Ozimina, komendant miejski PSP w Bielsku – Białej bryg. Adam Caputa, komendant gminny OSP dh Grzegorz Owczarz i prezes zarządu dh Władysław Kóska oraz prezesi i naczelnicy  wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.  

   Władze samorządowe reprezentowali jeszcze: radny sejmiku wojewódzkiego Andrzej Kamiński, radni rady powiatu – Józef Maziarz i Bogusław Stolarczyk, wójt Stefan Wodniak i zastępca wójta Artur Beniowski, radni rady gminy z przewodniczącym Jerzym Zużałkiem: Stanisław Nycz, Jerzy Borutka, Andrzej Wojtyła, Antoni Grygierzec, Benedykt Kohut, Jerzy Stanclik, Jan Wróbel, Edward Jonkisz, dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń.
Nie zabrakło również współpracujących na co dzień ze strażakami dyrektorek szkół – Urszuli Kal i Wiesławy Ochman – Szeliga. Ciepłe słowa powitania prowadzący uroczystość dh Jerzy Kudła skierował także do prezesa Banku Spółdzielczego Eugeniusz Niemczyka oraz delegacji Koła Gospodyń Wiejskich, pszczelarzy, górników i Zespołu Regionalnego Pieśni I Tańca „Bestwina” . Gorącymi brawami powitano najstarszych strażaków, którzy pamiętają jeszcze obchody 50 – lecia OSP w Janowicach oraz wszystkich przybyłych na obchody Jubileuszu mieszkańców Janowic i okolicznych miejscowości.
Zanim komendant gminny OSP Grzegorz Owczarz złożył raport o gotowości strażaków do obchodów Jubileuszu i zanim podniesiono na maszcie flagę państwową odbyła się wcześniej uroczysta msza święta w intencji żyjących i zmarłych strażaków oraz ich rodzin. W płomiennej homilii ksiądz Eugeniusz Stopka podkreślał, jak ważną rolę w naszej społeczności pełnią strażacy, przypomniał dokonania janowickich strażaków związane nie tylko z ratowaniem ludzkiego życia i dobytku, ale również w rozwoju swojej małej ojczyzny. Są takie zawody, są takie prace wykonywane, które są zaszczytem, ale są bardzo odpowiedzialne i niebezpieczne. Na pewno do takich zawodów należy praca w straży. To wielki zaszczyt być strażakiem, to wielki zaszczyt nosić mundur, ale to też jest wielka odpowiedzialność i czasem trzeba przypłacić to zdrowiem, a nawet życiem. Podkreślił służebną rolę ludzi wobec siebie i także strażaków wobec społeczeństwa. - Wszędzie tam, gdzie człowiek służy drugiemu człowiekowi jest pokój. Tam, gdzie braknie tej służebności, zaczyna się źle dziać. Zapewne dziś nie tylko Wy modlicie się do Świętego Floriana - patrona, ale z Wami się modlą Ci, co są w kościele. Drodzy panowie strażacy. Wasza siła nie jest w wozie strażackim, motopompie, nawet nie jest w Waszych dłoniach, ona jest gdzie indziej. /../ Dlatego niech przy Waszej pracy, niebezpiecznej, odpowiedzialnej, ale zaszczytnej nigdy nie zabraknie modlitwy. Dlatego ile razy wyjeżdżacie na jakąś akcję, wyjeżdżacie do pożarów, niech pierwszym znakiem, pierwszą czynnością będzie znak krzyża świętego. Kto z Bogiem, Bóg z nim./../ Wszystkich tu obecnych: dzieci, starszych, młodzież proszę o modlitwę w intencji strażaków, aby zawsze szczęśliwie wracali z każdej akcji."
Prezes OSP w Janowicach dh Jerzy Kudła przedstawił 100 – letnią historię OSP w Janowicach, a następnie dokonano odznaczenia sztandaru janowickich strażaków Złotym Znakiem Związku. Wręczono również indywidualne odznaczenia. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowani zostali Dawid Renata i Zbigniew Maga. Srebrne medale odebrali Łukoś Zygmunt i Wawro Maciej, a brązowymi Grzybowski Piotr, Miarka Adam, Nycz Stanisław, Pokral Jacek. Odznaki „Wzorowy Strażak” odebrali: Borutka Zbigniew, Kóska Michał, Wójcicki Andrzej, Wróbel Krzysztof. Odznakę za wysługę lat otrzymali: Chmielniak Stanisław, Gajda Adam, Pokładnik Franciszek (60 lat), Kudła Jan, Ochman Eugeniusz,  Olek Franciszek, Pokładnik Alojzy(55 lat), Niemczyk Ludwik (50 lat), Kóska Stanisław (40 lat), Czana Tadeusz, Jonkisz Bronisław, Kapała Czesław (35 lat), Norymberczyk Edward (30 lat).
W towarzystwie członków rady sołeckiej – Stanisława Nycza i Andrzeja Nycza ksiądz Eugeniusz Stopka dokonał uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez mieszkańców Janowic.
Zaproszeni goście złożyli na ręce prezesa janowickich strażaków dh Jerzego Kudły gratulacje w imieniu własnym oraz listy gratulacyjne od nieobecnych przedstawicieli różnych władz.
Oficjalne uroczystości zakończył raport dh Grzegorza Owczarza oraz defilada pododdziałów przed trybuną honorową. Na czele defilujących kroczyła Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie a prowadziła ją Urszula Szkucik – Jagiełka. Z włączonymi światłami, klaksonami i wyjącymi syrenami przemknęły również strażackie wozy jednostek OSP gminy Bestwina i okolic.
Na strażaków, mieszkańców Janowic i tych wszystkich, którzy w słoneczne, sobotnie popołudnie mieli ochotę świętować janowicki Jubileusz, albo po prostu dobrze się pobawić, czekały na terenach rekreacyjnych dobrze zaopatrzone bufety oraz różne atrakcje dla dzieci. Na scenie stroił już instrumenty zespół Albatros, zapewniając, że będzie bawił gości janowickich strażaków do białego rana.

Do góry