Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Odśnieżanie czas zacząć

07. 11. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 6160
 Urząd Gminy w Bestwinie informuje mieszkańców, że:
 • odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Bestwina, w sezonie zimowym 2007/2008 prowadzić będzie Firma:
  "REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik
  ul. Janowicka 75 
  43-512 Janowice,
  tel. (032) 215 74 74

 • odśnieżanie chodników na terenie gminy Bestwina, w sezonie zimowym 2007/2008 prowadzić będzie Firma:
  Zakład Budownictwa Inżynieryjno Komunalnego S.C.
  ul. Plebańska 21
  43-512 Bestwina
  tel. (032) 215 71 76

Urząd Gminy Bestwina - Referat Służb Technicznych,
tel. (032) 215 77 18,  215 77 06,  215 77 07

Jednocześnie informuje się mieszkańców, że kolejność odśnieżania dróg gminnych
odbywać się będzie wg ustalonych standardów
(wykaz dróg wg standardów w załącznikach poniżej).

KRYTERIA ZAKWALIFIKOWANIA DRÓG W KATEGORIACH
 DLA POTRZEB PROWADZENIA
AKCJI ZIMOWEJ W SEZONIE 2007/2008

I KATEGORIA:

- stanowi drogę gminną o nawierzchni bitumicznej,
- jest drogą łączącą dwa sołectwa,
- jest duże skupisko zabudowań,
- jest drogą przelotową.

II KATEGORIA:

- stanowi drogę gminną o nawierzchni asfaltowej,
- jest drogą przelotową,
- jest duże skupisko zabudowań.

III KATEGORIA:

- stanowi drogę gminną,
- jest drogą przelotową,
- w części o nawierzchni asfaltowej.

IV KATEGORIA:

- stanowi drogę gminną,
- są na niej zabudowania.

V KATEGORIA:

- drogi dojazdowe do zabudowań.


KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

    SOŁECTWO BESTWINA

    SOŁECTWO BESTWINKA

    SOŁECTWO JANOWICE

    SOŁECTWO KANIÓW

 

Przyjmuje się, iż łączny czas jednokrotnego odśnieżania wszystkich dróg
objętych wykazem wyniesie ok. 6 godz.
Prosimy zatem mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

 ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA 

W zakresie dróg powiatowych również obowiązują określone standardy, których wykaz podajemy w załączeniu. Jednocześnie informujemy, iż prowadzeniem akcji zimowej na drogach powiatowych na terenie gminy Bestwina zajmuje się Firma:

"REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik
ul. Janowicka 75 
43-512 Janowice,
tel. (032) 215 74 74

    WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH

Źródło:www.bestwina.pl 

Do góry