Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Aktualności

09. 01. 07
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4071
 Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie finalizuje sprawy związane z prowadzeniem zajęć hip hopu .Odbywać się one  będą dla obu grup wiekowych w każdą środę i trwać będą po 1,5 godziny. Co do odpłatności uczestników za zajęcia, będzie ona znana po definitywnym podpisaniu umowy ze szkołą tańca. Tak więc kursanci muszą uzbroić się w cierpliwość jeszcze przez kilka najbliższych dni.

09. 01. 03
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4553
 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina ogłasza konkurs plastyczny promujący honorowe krwiodawstwo.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, dla których motywem przewodnim pracy jest hasło „Krew darem życia” oraz dla uczniów gimnazjum, których zadaniem jest wykonanie plakatu promującego honorowe krwiodawstwo.

Format pracy oraz technika wykonania są dowolne.
Prace należy opatrzyć godłem a w zaklejonej kopercie, również opisanej godłem, zamieścić dane osobowe autora z zaznaczeniem szkoły, do której uczęszcza.
Termin składania prac upływa 28 lutego, a należy je składać w sekretariatach szkół.
Autorom najlepszych prac w obu grupach wiekowych zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

09. 01. 02
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 3929
 Celem imprezy jest popularyzacja piłki siatkowej, podnoszenie sprawności fizycznej a przede wszystkim wsparcie finansowe Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Organizatorami zawodów są:
" Młodzieżowa Rada Miejska
" Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice
" Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach
" Sztab WOŚP Czechowice-Dziedzice
" Szkoła Podstawowa nr. 4
Turniej odbędzie się 10 stycznia 2009 (sobota) na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4. W turnieju mogą uczestniczyć zespoły składające się z maksymalnie 10 zawodników. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest uiszczenie opłaty w wysokości 30zł dla drużyn szkolnych (tylko uczniowie na podstawie ważnych legitymacji szkolnych) i 50zł dla pozostałych drużyn. Zebrane środki zostaną przeznaczone na cele związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zgłoszenia do zawodów oraz spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 6 stycznia br. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (na stołówce) o godzinie 17:00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane. Z chwilą zgłoszenia należy uiścić opłatę wpisową zgodną z powyższymi ustaleniami. Podczas spotkania zostaną ustalone zasady i forma rozgrywania zawodów, które są uzależnione od ilości zgłoszonych drużyn. Drużyny, które zajmą I, II, III miejsce otrzymują puchary, wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju pamiątkowe dyplomy.
09. 01. 02
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4268
 Na sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 30 grudnia 2008 roku nowym redaktorem naczelnym Magazynu Gminnego powołany został Sławomir Lewczak, od września pracujący w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, gdzie w ramach wykonywanych obowiązków prowadzi m.in. warsztaty dziennikarskie dla młodzieży.Poprzednio pracował w Zespole Szkolno - Przedszkolny im. T. Kościuszki w Kaniowie (wrzesień 2006 - marzec 2007).
Ukończył SP w Kaniowie, LO im. M. Curie - Skłodowskiej w Czechowicach - Dziedzicach oraz afiliowany do PAT Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku - Białej (licencjat 2006, magisterium 2008). Ponadto jest studentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia, specjalność dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Poza Magazynem Gminnym jego teksty ukazywały się na portalach internetowych www.bestwina.eu, www.czechowice.eu, zaś w latach 2004-2006 r. redagował tygodnik parafialny Kaniowskie Źródło.
W r. 2005 wydał książkę:Kaniów.Z dziejów wsi i parafii pw. Niepokalanego Serca NMP.
Brał również udział w przygotowaniu tomików wierszy będących plonem konkursu poetyckiego O palmę wielkanocną.
Dotychczasowy redaktor naczelny – Agata Chmielowska pracuje w radio CCM w Gliwicach, a oficjalne podziękowanie Pani Redaktor za wieloletnie redagowanie Magazynu Gminnego nastąpi na najbliższej sesji, ponieważ obecnie Pani Agata przebywała na urlopie poza granicami kraju.
Gratulacje dla nowego redaktora i podziękowania za dobrą współpracę dla Pani Agaty od WWW.gminabestwina.info.

09. 01. 02
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4085

 Dittrich Agata,Chłopczyk Aneta,Dźwig Angelika wśród dziewcząt, a Dittrich Damian,Szczepaniak Tadeusz i Sławiński Maciej wśród chłopców reprezentowali Gimnazjum Publiczne z Bestwiny na I Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej, która odbyła się w Białymstoku w grudniu 2008 r. Nasi uczniowie, oprócz swojej szkoły reprezentowali również województwo śląskie i w ogólnej klasyfikacji zajęli 10 miejsce.

Na zdjęciu uczniowie GP w Bestwinie ze swoimi opiekunami - Arturem Ścisłowski i Agnieszką Dutka po zwycięstwie w finale wojewódzkim, który odbył się w Bielsku - Białej.

 

Do góry