Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

VII Zjazd Towarzystw Regionalnych

11. 11. 26
Wpis dodał: Andrzej Wojtyła
Odsłony: 6652

19 listopada w Wilamowicach odbył się VII Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych. Wartości takie jak tradycja, folklor czy miłość do ojcowskiej ziemi są żywe w sercu prawie każdego z  nas. Nie obce są również pani Walerii Owczarz, Agacie Markiel, Sławomirowi Slósarczykowi czy Andrzejowi Wojtyle, którzy reprezentowali naszą gminę podczas tegorocznego zjazdu.

Uroczystości VII Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych rozpoczęły się w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, w którym to prałat Michał Boguta zapoznał przybyłe delegacje z historią parafii i kościoła wraz z przedstawieniem znajdujących się w kościele dzieł rzeźbiarza Kazimierza Danka. Nie zabrakło także miejsca na wspomnienie świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.
Kolejnym punktem programu było spotkanie w budynku OSP Wilamowice, gdzie prezes  stowarzyszenia „Wilamowianie” Ewa Barańska-Król wraz z Starostą Bielskim Andrzejem Płonką oraz Burmistrzem Wilamowic Marianem Trelą serdecznie przywitali wszystkie delegacje. WIĘCEJ >>>


Następnie reprezentantki Lokalnej Grupy Działania w Bielsku – Białej oraz Stowarzyszenia Współpracy Organizacji Pozarządowych „Most” w Katowicach przedstawiły formy współpracy ze stowarzyszeniami w ramach możliwości pozyskiwania środków przeznaczonych na rozwój i promocję swojej „Małej Ojczyzny”. Mgr Elżbieta Filip z Działu Etnografii Muzeum w Bielsku – Białej, prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego przedstawiła referat „Historia, kultura i strój wilamowicki”. Justyna Majerska omówiła zróżnicowanie językowe na terenie Powiatu Bielskiego. Tymoteusz Król natomiast opowiedział o języku wilanowskim oraz jego podobieństwach do języka holenderskiego, niemieckiego i angielskiego. Działalność Stowarzyszenia „Wilamowianie” natomiast omówiła jego prezes – Ewa Barańska-Król. Ukoronowaniem zjazdu stał się występ Zespółu Regionalnego Pieśni i Tańca „Wilamowice”.

W trakcie uroczystości tradycyjnie została wybrana Kapituła Zjazdu, w skład której weszła m.in. pani Waleria Owczarz.  Przewodniczącym został wybrany natomiast Józef Stec - prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” z Buczkowicach. Kapituła ta na zakończenie zjazdu przedstawiła spostrzeżenia oraz wypracowane uchwały.  Postulowała, aby w okresie międzyzjazdowym  odbywały się dodatkowe spotkania prezesów poszczególnych towarzystw, tak by móc rozwiązywać bieżące sprawy stowarzyszeń. Zaproponowano także, by towarzystwa dążyły do sformułowania tematów z zakresu kultury regionu, dziedzictwa kulturowego czy lokalnych obrzędów i tradycji pod kątem badań naukowych dla studentów, tak by stać mogły się one inspiracją tematyki prac magisterskich i licencjackich. Przewodniczący zaapelował także, by towarzystwa nie ustawały w wysiłkach podtrzymywania lokalnej gwary w wydawanych publikacjach. Postulował ponadto, by w zjazdach udział brali także dyrektorzy placówek oświatowych z uwagi na realizowany w szkołach program z zakresu regionalizmu. Zachęcał ponadto, aby aktywnie poszukiwać dostępnych dla stowarzyszeń funduszy, zasugerował aby Starostwo Powiatowe zebrało konieczne informacje na ten temat. Kapituła wnioskowała ponadto, by towarzystwa wydawały coroczne biuletyny o działalności, jeśli w inny sposób nie mają możliwości promocji. Zaapelowała także, by towarzystwa nie zaniedbywały kontaktu z seniorami, gdyż to właśnie w nich tkwi nieocenione źródło wiedzy lokalnej. Uzgodniono także, że VIII Zjazd Towarzystw Regionalnych  odbędzie się w przyszłym roku w Szczyrku, a jego głównym organizatorem będzie Towarzystwo Miłośników Szczyrku.

Następnie przyszedł czas na dyskusję, w której głos zabrała m.in. pani Waleria Owczarz dziękując organizatorom  oraz wspominając o związkach jakie łączą Wilamowice z Bestwiną, zwracając uwagę na osobę wywodzącego się z Wilamowic Józefa Merty, który był nieocenionym krzewicielem bestwińskiej oświaty. Odwołując się do zaprezentowanych wykładów, wspomniała również, że w zbiorach Muzeum Regionalnego w Bestwinie znajduje się monografia Wilamowic – Józefa Latosińskiego z wyjątkową dedykacją dla księdza dziekana. Nie zabrakło także pamiątkowych fotografii oraz ciepłych słów pod adresem organizatorów.

Do góry