Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

23. 11. 11
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1021
 
 
 
 
 
 
 
 
11 listopada o godz. 8:30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie zgromadzili się mieszkańcy gminy Bestwina oraz władze samorządowe, aby uczestniczyć we mszy świętej za Ojczyznę. W programie obchodów Święta Niepodległości, oprócz mszy świętej, znalazło się także złożenie kwiatów przy tablicy na budynku Muzeum Regionalnego upamiętniającej pobyt gen. Józefa Hallera w Bestwinie. Uroczystości towarzyszyły dwie wystawy: „Różnymi drogami ku Niepodległej szli” – w galerii oraz wystawa broni w pracowni historycznej.
Księdzu proboszczowi Cezaremu Dulce asystowali: ksiądz proboszcz Józef Baran z Bestwinki i ksiądz proboszcz Janusz Tomaszek z Kaniowa.
W kazaniu ksiądz Cezary Dulka nawiązywał do wizyt w Polsce św. Jana Pawła II. Św. Jan Paweł II kochał Ojczyznę jak matkę i uczył nas tej miłości. Zawsze, kiedy stawał na polskiej ziemi, najpierw klękał i całował ją „jak ręce Matki, bo Polska jest Matką szczególną…. to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta ojczyzna!”
Po zakończeniu mszy św. jej uczestnicy zgromadzili się pod Muzeum Regionalnym, gdzie powitał ich dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie Grzegorz Boboń: „Drodzy Państwo, od kilku lat spotykamy się w tym miejscu szczególnym – przy naszym Muzeum, które jest skarbcem naszej historii. W imieniu władz samorządowych Gminy Bestwina witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości: księży proboszczów, poczty sztandarowe, samorządowców szczebla powiatowego i gminnego, przedstawicieli rad sołeckich, stowarzyszeń i organizacji działających w gminie Bestwina oraz mieszkańców i gości.” Zdjęcia TUTAJ
Wójt, Artur Beniowski, powiedział: 105 lat temu wraz z końcem I wojny światowej mapa Europy radykalnie zmieniła swoje oblicze. Wśród państw, które się na niej pojawiły, była również Polska, powracająca do grona suwerennych podmiotów politycznych.
Polacy, dotychczas obywatele Cesarstwa Niemieckiego, Imperium Rosyjskiego i Austro – Węgier musieli od podstaw stworzyć polityczne i wojskowe zręby państwa, wywalczyć ostateczne granice i zbudować życie gospodarcze oraz kulturalne. Można powiedzieć: „Różnymi ścieżkami ku Niepodległej szli” - jak głosi tytuł wystawy prezentowanej w Muzeum Regionalnym. Te ścieżki przebiegały także przez Bestwinę, Bestwinkę, Janowice i Kaniów.
3 listopada w Bielsku-Białej uczestniczyłem w uroczystości przyznania Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Pochodzący z niedalekiego Zabrzegu ks. Londzin, wielki społecznik, inspiruje naszych lokalnych patriotów do podobnej, bezinteresownej działalności na różnych polach.
W tym roku gmina Bestwina nominowała panią sołtys Marię Maroszek, ale tych budujących przykładów jest o wiele więcej, choćby obchodząca w tym roku 25-lecie istnienia Orkiestra Dęta Gmina Bestwiny z siedzibą w Kaniowie.
Pragnę podziękować wszystkim za udział w tych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, jestem niezmiernie wdzięczny nie tylko za to, ale i za codzienną troskę o dobro wspólne, jakim jest Polska, za wychowanie dzieci i młodzieży w duchu najlepszych wartości. Uznanie wzbudza wysoka
frekwencja mieszkańców gminy Bestwina w ostatnich wyborach parlamentarnych. Zachęcam do dalszego radosnego świętowania i do odwiedzenia wystaw towarzyszących naszej uroczystości.
Po wystąpieniu wójta delegacje złożyły kwiaty pod tablicą. Hymn państwowy oraz kilka melodii patriotycznych odegrała Orkiestra Dęta Gmina Bestwiny z siedzibą w Kaniowie pod dyrekcją Urszuli Szkucik – Jagiełka, a zabezpieczeniem uroczystości zajęli się druhowie OSP Bestwina.
Na zakończenie Grzegorz Boboń złożył podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości, wyraził radość z faktu, że z roku na rok coraz więcej mieszkańców gminy bierze udział w obchodach Święta Niepodległości, podziękował również za wywieszenie flag państwowych, które upiększają naszą gminę, będąc jednocześnie wyrazem naszego patriotyzmu.
Do góry