Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Obchody Święta Niepodległości

08. 11. 11
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4656
 11 listopada o godz. 8  w kościele pw Wniebowzięcia NMP w Bestwinie zgromadzili się mieszkańcy gminy Bestwina oraz władze samorządowe, aby uczestniczyć we mszy świętej za Ojczyznę. W programie obchodów Święta Niepodległości, oprócz mszy świętej, znalazł się także występ laureatów IX Parafialnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej oraz przemarsz pod Urząd Gminy i złożenie kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy życie oddali Polsce”.
Msza święta miała bardzo uroczysty charakter. Uczestniczyła w niej Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, chór Ave Maria oraz poczty sztandarowe wszystkich jednostek straży pożarnej, Gminnego PSL-u, Gminnego Związku Pszczelarzy oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie, a sprawował ją ksiądz proboszcz Cezary Dulka.
 Po mszy świętej, zgodnie z zapowiedzią, nastąpiła prezentacja najlepszych wykonawców pieśni patriotycznej wyłonionych przez jury IX Przeglądu Pieśni Patriotycznej (informacja na portalu z dnia 10.11.2008) a następnie przemarsz pod Urząd Gminy.
Zgromadzone pod pomnikiem delegacje i poczty sztandarowe, po odśpiewaniu hymnu państwowego, powitał w imieniu władz samorządowych dyrektor Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie doktor Grzegorz Boboń.
Wygłosił on również okolicznościowe przemówienie:  Szanowni Państwo,
11 listopada 1918 roku to dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę a już w 1919 roku był obchodzony jako Święto Niepodległości, natomiast w 1937 roku, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i za granicą.
Szanowni zebrani,
dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, a przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach zgotowanej nam przez Rosję, Prusy i Austrię niewoli Polska odzyskała niepodległość. Polacy wielokrotnie podejmowali zbrojną walkę w celu odzyskania niepodległości. Myślami należy wrócić do powstania listopadowego, powstania styczniowego. Jednak upragnioną niepodległość Polska odzyskała dopiero w listopadzie 1918 r. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Wielki Polak i Patriota - Józef Piłsudski, który od lipca 1917 r. internowany był przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych i w Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych. Spełnił się sen pokoleń: odrodziło się państwo polskie. O utrwalenie i utrzymanie dopiero, co odzyskanej niepodległości przyszło jednak narodowi polskiemu toczyć krwawe boje. W dniu 27 grudnia 1918r.. wybuchło powstanie wielkopolskie, które przywróciło Wielkopolskę do macierzy. W Galicji wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińcami, a na wschodnich kresach Polski oddziały samoobrony walczyły z bolszewikami. Ponadto trzeba było trzech powstań śląskich, by część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski. Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska 13-25.09.1920r., w której naród polski obronił odzyskaną niepodległość.
 Droga młodzieży, szanowni zgromadzeni,
każdy człowiek chce przynależeć do jakiegoś narodu, mieć swój kraj i język, jednak w przypadku Polaków trzeba było na to długo czekać. Zaborcy niszczyli nasz naród, chcieli by Polacy przestali istnieć. Zakazali posługiwania się językiem polskim w urzędach i w innych miejscach publicznych, a przede wszystkim zabronili nauki naszego języka ojczystego w szkołach. Mimo tych restrykcji duch patriotyczny w naszych pradziadach nie umarł. Społeczeństwo
polskie przeciwstawiało się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje i obrzędy. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych.
Uważam, że moje pokolenie ma szczęście, żyć w wolnym, niepodległym kraju oraz chodzić do szkoły i uczyć się języka polskiego. Polska na długo znikła z map Europy, nie znikła jednak nigdy z serc i umysłów Polaków, którzy byli jej oddani. Patriotyzm to miłość, a miłość to wierność w służbie, czego przykładem jest modlitwa Ks. Piotr Skargi cyt. „Wszechmogący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie.” Piękna to modlitwa, bo człowiek jest nie tylko dzieckiem rodziców, ale także dzieckiem swojego narodu, mniej lub bardziej w nim zakorzenionym.
 Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły święto z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe
dalej obchodziły kolejne rocznice 11 listopada. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił narodowi to święto.
Reasumując,11 listopada jako narodowe Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad patriotyzmem.
W naszych czasach, kiedy Ojczyzna nie wymaga od nas największego poświęcenia - ofiary życia, nie oznacza to wcale, że nie możemy być patriotami. Patriotyzm nasz powinien polegać w pierwszej kolejności na tym, aby:
- pamiętać o Tych, którzy oddali życie za wolną, niepodległą Ojczyznę. Dzisiejsza uroczystość jest tego dowodem,
- pamiętać o naszym Wodzu Marszałku Józefie Piłsudskim, który bez najmniejszej wątpliwości przyczynił się do tego, że Polska odzyskała niepodległość,
- patriotyzm to szacunek dla ludzi, którzy w obecnych czasach odpowiedzialni są w pierwszej kolejności za naszą kochaną Ojczyznę. Wymienić tu należy Urząd Prezydenta i samego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych, którzy przyczyniają się dla dobra i rozwoju naszej Ojczyzny,
- patriotyzm to szacunek dla osób duchownych, nauczycieli i rodziców, którzy w trudnych chwilach uczą, wychowują i niosą pocieszenie,
- patriotyzm to szacunek dla rolników, którzy karmią i jak trzeba było to i bronili,
- patriotyzm to szacunek dla robotników, którzy wytwarzają dobra doczesne,
- patriotyzm to szacunek dla ludzi nauki (profesorów, doktorów, magistrów, inżynierów), których działania powodują rozwój technologii, techniki, dzięki którym można łatwiej żyć,
- patriotyzm to szacunek dla policji, żołnierzy i straży, którzy w pokojowych czasach nie szczędzą życia, ani zdrowia pełniąc zaszczytną swoją misję
- patriotyzm to wzorowe i uczciwe pełnienie służby urzędniczej,
- patriotyzm to szacunek dla lekarzy, pielęgniarek, służb socjalnych niosących codzienną pomoc dla milionów ludzi,
- patriotyzm to uczciwa i sumienna praca na rzecz kraju i społeczeństwa lokalnego,
- patriotyzm to uczciwe i sumienne płacenie należności finansowych wobec państwa, wobec Małej Ojczyzny, jaką jest gmina,
- patriotyzm to wychowywanie młodych pokoleń na uczciwych, rzetelnych i sumiennych młodych ludzi,
- patriotyzm to wzorowa postawa uczniowska w szkole, studencka na uczelni, zarówno pod względem  zachowania, jak i postępów w nauce,
- patriotyzm to niesienie pomocy bliźnim.
Niech Bóg ma w opiece naszą Ukochaną Ojczyznę i nas wszystkich, abyśmy nigdy nie musieli przelewać krwi, ani cierpieć w celu odzyskania niepodległości. Ceńmy to, że obecnie jesteśmy krajem wolnym i niepodległym, bo wolności nikt, nigdy nie dał na zawsze.
W uroczystości składania kwiatów, oprócz władz samorządowych, wzięły udział delegacje wszystkich szkół, stowarzyszenia i organizacje działające w gminie Bestwina.
Szkoda, że kolejny raz, żaden z klubów sportowych nie uczestniczył w tej uroczystości, a przecież sportowcy także korzystają z tego, że przed dziewięćdziesięciu laty Polska odzyskała niepodległość

Do góry