Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Informacja z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 16.09.2022 roku

22. 09. 19
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 2281
IMG 2753IMG 2754IMG 2755IMG 2756IMG 2758
 
 
 
 
 
Przybyłych na Zebranie mieszkańców sołectwa Kaniów oraz zaproszonych gości przywitał sołtys, Marek Pękala. Na liście obecności podpisało się 46 mieszkańców oraz 14 gości, a wśród nich: przewodniczący Rady Gminy Bestwina, Jerzy Stanclik, wójt, Artur Beniowski, przedstawiciele Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach, w tym kierownik dzielnicowych, Marek Gniłka, przedstawiciele PG SILESIA: Mariola Mizera i Szymon Adamecki, prezes Kombestu, Wacław Waliczek, prezes Spółki Wodnej Melioracyjnej, Łukasz Greń, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Agata Szypuła, prezes KGW, Mieczysława Głombek, prezes OSP i radny, Grzegorz Owczarz, radni Rady Gminy i Rady Powiatu: Grzegorz Kołodziejczyk, Grzegorz Gawęda, Łukasz Pasierbek, prezes LKS Kaniów, Grzegorz Wieczorek, prezes Koła Emerytów, Tadeusz Maroszek, prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”, Roman Sas.
Przedstawiony projekt porządku Zebrania zawierający, między innymi, punkty:
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - przedstawiciele Komisariatu Policji Czechowice-Dziedzice.
2. PG Silesia - wydobycie i odszkodowania - przedstawiciele Kopalni Silesia.
3. Tematy bieżące - inwestycje, remonty oraz wnioski do budżetu gminy na 2023 rok.
4. Wybór delegatów na Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie,
został przyjęty jednogłośnie i przystąpiono do jego realizacji.
Rozpoczęto od spraw proceduralnych – na sekretarza Zebrania wybrano Jerzego Zużałka, a do Komisji Uchwał i Wniosków Mirosława Kołodziejczyka i Grzegorza Wieczorka. Wszystkie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.
Sołtys, Marek Pękala jako pierwszym oddał głos przedstawicielom PG Silesia. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Szymon Adamecki, na wstępie nawiązał do historii, tj. przypomniał, że kopalnia Silesia była przeznaczona do likwidacji, ale w 2010 roku zakupił ją EPH, który następnie po dziesięciu lata eksploatacji postanowił ją zlikwidować, ale ponownie organizacjom związkowym udało się znaleźć inwestora i obecnie właścicielem kopalni jest Bumech SA. Decyzja czeskiego właściciela o likwidacji kopalni skutkowała wstrzymaniem robót przygotowawczych na dole kopalni oraz zaniechaniem usuwania szkód górniczych, ponieważ uznano, że te będą usuwane w ramach kosztów likwidacji kopalni. Do likwidacji kopalni nie doszło, ale opóźnienia w usuwaniu szkód górniczych są znaczne. Wiele problemów spowodowała również pandemia COVID-19, a w ostatnim okresie wojna na Ukrainie. Nowy właściciel w pierwszym rzędzie przystąpił do odtwarzania frontu robót pod ziemią, aby jak najszybciej móc zarabiać, a następnie rozpoczął również usuwanie szkód górniczych, w tym celu podpisał umowy z dwiema firmami, które stopniowo zajmą się likwidacją szkód. Szymon Adamecki złożył zapewnienie, że wszystkie szkody spowodowane działalnością górniczą PG Silesia zostaną naprawione.
Obecnie pędzonych jest 6 przodków, są 3 ściany wydobywcze, z czego eksploatację prowadzi się w dwóch, trzecia jest rezerwowa. Jedna z tych dwóch wkrótce zakończy wydobycie. Ściany znajdują się pod gminami Goczałkowice-Zdrój i Pszczyna. Planuje się kolejne ściany: pod Ćwiklicami i Kaniowem. Pierwsza z tych pod Kaniowem położona jest w północnej części Kaniowa pod żwirownią prowadzoną przez firmę Budtor i jej eksploatacja potrwa 5 – 6 miesięcy, następna pod Kaniowem znajdować się będzie pod obszarem położonym na północ od ul. Krzywolaków. W przyszłości (od lat 2024/2025) planowane są tam kolejne ściany i przesuwać się będą zgodnie z upadem w kierunku północnym.
Obecnie kopalnia nie posiada koncesji na pole Dankowice, została ona zablokowana przez zagraniczną firmę, ale plany eksploatacyjne w tym obszarze na 3 - 4 lata są przygotowane, jest tam 7 mln dobrej jakości węgla.
Marek Pękala zapytał, dlaczego kopalnia nie prowadzi sprzedaży ekogroszku? Szymon Adamecki odpowiedział, że jego zdaniem ekogroszek to nic innego, jak groszek zapakowany do worka z napisem eko. Jest to węgiel o odpowiedniej granulacji, zawartości popiołu i siarki oraz kaloryczności. Kopalnia Silesia wznowiła obecnie dystrybucję groszku za pośrednictwem dwóch firm zewnętrznych, ale jest ona prowadzona tylko dla pracowników. Planuje się w połowie października ruszyć ze sprzedażą dla społeczeństwa.
Karolina Skotnicka zapytała, czy starania o koncesję na pole Dankowice są kontynuowane?
Szymon Adamecki odpowiedział, że sprawa jest przekazana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Zawieszono dotychczasowe postępowanie i nakazano rozpocząć wszystko od nowa. Zarząd PG Silesia przygotowuje się do rozmów, ponieważ zakres działań, jakie nakazano podjąć, aby uzyskać koncesję całkowicie dyskwalifikuje możliwość jej uzyskania.
Roman Sas zapytał na jakiej głębokości prowadzona będzie eksploatacja ścian, które rozpoczną się od ul. Krzywolaków, kiedy może ujawnić się osiadanie i jaka będzie jego wielkość?
Szymon Adamecki odpowiedział, że ściana ruszy w 2024 roku, ale na ten moment nikt nie potrafi odpowiedzieć, w którym miesiącu to nastąpi. Osiadanie ujawnia się na powierzchni po 3 – 4 miesiącach od rozpoczęcia wydobycia z danej ściany. Miąższość pokładu wynosi tam od 1,5 do 1,7 metra, ściany znajdować się będą na głębokości od 600 do 700 metrów, a spodziewane osiadanie wyniesie maksymalnie 1,25 metra.
Grzegorz Kołodziejczyk zapytał o przepust pod ulicą Kóski. Był on zgłaszany do naprawy przez kopalnię, ale nie nastąpiło to. Szymon Adamecki odpowiedział, że była wizja lokalna i nie stwierdziła ona winy kopalni w jego uszkodzeniu. Nowy Zarząd PG Silesia polecił, jednakże wykonanie kosztorysu jego naprawy i po zapoznaniu się z nim przystąpi do jego naprawy, ponieważ zależy mu na dobrych stosunkach i z mieszkańcami sołectwa Kaniów i władzami gminy.
Jeden z uczestników Zebrania zapytał co z dotychczas zgłoszonymi szkodami? Jaki czas oczekiwania na naprawę?
Szymon Adamecki odpowiedział, że wszystkie zgłoszone do tej pory szkody, jak również zawarte ugody są aktualne i będą realizowane. Zachęcał do kontaktu telefonicznego przed wizytą w kopalni, ponieważ inspektorzy dużo pracują w terenie i może być tak, że nie zastanie się ich w biurze. Po umówieniu wizyty będzie pewność, że będą oczekiwać w kopalni.
Więcej pytań z sali nie było, Szymon Adamecki i Mariola Mizera udzielali odpowiedzi na indywidualne pytania nad rozłożoną w innym miejscu mapą z naniesionymi planami eksploatacji węgla.
Następnie głos zabrał kierownik dzielnicowych czechowickiego Komisariatu, Marek Gniłka. Poinformował o problemach związanych z obsadzeniem stanowiska dzielnicowego. Od stycznia na naszym terenie nie zanotowano poważniejszych zdarzeń o charakterze kryminalnym. Zapraszał do korzystania z dwóch aplikacji: „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Ta pierwsza umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Za pomocą interaktywnej strony obywatele mogą przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w ich okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.
We wrześniu prowadzona jest akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Dzielnicowi odwiedzają szkoły i uświadamiają dzieci, jak poruszać się bezpiecznie po drogach, jak korzystać z przejść dla pieszych.
W sezonie letnim prowadzono wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego i Oddziałem Prewencji kontrole w rejonie kąpieliska, ponieważ było wiele zgłoszeń dotyczących niewłaściwego parkowania.
Marek Pękala zapytał, czy policja może wymóc na Zarządzie Dróg Powiatowych wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Krzywolaków w rejonie skrzyżowania z ulicami Kóski i Myśliwską? Odpowiedziano, że policja nie może czegoś takiego wymuszać, policja nie uczestniczy również w spotkaniach mieszkańców z odpowiednimi służbami ani w rozmowach dotyczących lokalizacji przejść dla pieszych, to należy do kompetencji Wydziału Ruchu Drogowego.
Grzegorz Kołodziejczyk – w Kaniowie powstał skatepark. Korzystają z niego dzieci i młodzież z Kaniowa, ale przyjeżdża również dużo osób spoza Kaniowa, głównie z Czechowic-Dziedzic. Niestety, młodzież ta jeździ rowerami czy też na hulajnogach z włączonymi na pełny regulator głośnikami, z których słuchać najczęściej bardzo niecenzuralne teksty.
Odpowiedź: takie zachowanie jest niedopuszczalne i zagrożone jest karą grzywny. Jeżeli dopuszcza się tego małoletni to jest inne działanie, jeśli osoba pełnoletnia podlega ona przepisom represyjnym.
Roman Sas pytał o kąpiących się w miejscach niedozwolonych. Na terenach pożwirowych są znaki zabraniające kąpieli, jednakże nie są one respektowane, a przecież nie zostały one tam postawione bezpodstawnie. Z uwagi na masowość tego zjawiska pogarsza się jakość wody, a przecież jest to strefa ujęcia wody pitnej. Czy policja może odmówić reakcji na zgłoszenia?
Odpowiedź: jeśli takie miejsca są prawidłowo oznakowane, z wszystkimi wymogami odpowiadającymi takim przepisom to policja powinna interweniować i wymuszać stosowanie się do zakazów.
Zbigniew Paszek zaapelował o więcej kontroli prędkości na ulicy Krzywolaków, zwłaszcza w obrębie skrzyżowania z ulicami Myśliwska/Kóski.
Odpowiedź: tylko Wydział Ruchu Drogowego ma sprzęt do kontroli prędkości. Komisariat Policji może tylko wnioskować do WRD o takie kontrole, policja może tylko wysyłać patrole w takie miejsca, ale nie może kontrolować prędkości.
Mieszkaniec ul. Dankowickiej również apelował o takie kontrole, poinformował, że sam składał wnioski do WRD o kontrole i do Zarządu Dróg Powiatowych o wybudowanie progów zwalniających, ale bez skutku, kuriozalnym jest, że w odpowiedzi napisano, że przejazd kolejowy jest naturalnym progiem zwalniającym. Prosił również, aby władze samorządowe zaapelowały do właścicieli psów, aby nie wypuszczali psów samopas, ponieważ dzieci boją się same chodzić do szkoły.
Marek Gniłka jeszcze raz poprosił, żeby właśnie w sytuacji takiego nagminnego przekraczania prędkości na określonych ulicach i stwarzania niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego, czy też w ogóle mieszkańców korzystać ze wspomnianej aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, ponieważ zgłoszone tam zagrożenia muszą zostać przez policję zweryfikowane. Jest to bardzo skuteczny sposób na wymuszenie reakcji ze strony policji.
Wójt, Artur Beniowski, odpowiedział, że apele o niewypuszczanie psów bez opieki na niewiele się zdają. Lepszym sposobem jest podanie do Urzędu Gminy adresów, gdzie takie rzeczy się dzieją i urzędnik z gminy zawsze udaje się na interwencję i przeprowadza rozmowy z właścicielami psów, co zazwyczaj jest bardzo skuteczne. Nie jest to żadne donosicielstwo, tylko troska o bezpieczeństwo dzieci, czy też innych mieszkańców.
W następnym punkcie porządku Zebrania sprawozdanie z działalności za okres od września 2021 do września 2022 złożył sołtys Marek Pękala.
Sołtys i Rada Sołecka zajmowali się głównie stanem dróg gminnych i powiatowych oraz poprawą bezpieczeństwa, transportem zbiorowym, pomocą uchodźcom, poprawą melioracji i odwodnienia w określonych miejscach.
Wójt, Artur Beniowski, w swoim wystąpieniu poinformował o następujących sprawach: udało się pozyskać środki na przebudowę ulicy Mirowskiej, otwarcie ofert nastąpi 26 września.
W tym roku gmina będzie również w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na przebudowę ul. Witosa od przejazdu kolejowego w stronę skrzyżowania z ulicami Krzywolaków i Dankowicką wraz z budową chodnika i oświetlenia. Porażający jest, jednakże koszt tej inwestycji określany przez projektanta na 11 mln złotych. Bez pomocy starostwa powiatowego i innych środków zewnętrznych realizacja tej inwestycji nie będzie możliwa. Są szanse, że na wiosnę 2023 roku takie środki konkursowe się pojawią.
Do Programu Ochrony Obszarów Wiejskich złożony jest projekt kanalizacji przysiółka Ochmanowiec, głównie z myślą o ochronie czystości wód na kąpielisku i w akwenach będących w strefie ujęcia wody pitnej (rejony ulic: Olchowej, Żwirowej, Ludowej, Młyńskiej i przyległych). Raczej pewne jest, że środki zostaną naszej gminie przyznane, ponieważ wniosek jest bardzo dobrze napisany, w przyszłym roku będzie można przystąpić do projektowania, przetargu i rozpoczęcia robót.
Zawirowania wokół kopalni Silesia miały również wpływ na współpracę z kopalnią. Po wielu latach dobrej współpracy nastąpiło pogorszenie, ale sytuacja ulega poprawie, na czym bardzo władzom gminy zależy, bo oprócz nieruchomości będących własnością mieszkańców, szkody górnicze ujawniają się również na obiektach publicznych.
Po wielu rozmowach Urząd Gminy otrzymał od kopalni pieniądze na remont kanalizacji wzdłuż ulicy Batalionów Chłopskich w kierunku drogi technologicznej oraz remont ogrodzenia obiektów LKS Kaniów.
W najbliższym czasie ma się odbyć wizja lokalna, aby ocenić stan ciągu kanalizacyjno – wodociągowego w centrum Kaniowa, a także uszkodzeń na obiekcie szkolnym.
Jeśli chodzi o kwestie estetyczne sołectwa, a konkretnie zagospodarowania Parku Wiejskiego i centrum Kaniowa, gmina jest w posiadaniu tzw. koncepcji, która pozwoli zlecić wykonanie dokumentacji projektowej. Jest tam mowa nie tylko o Parku Wiejskim i ścisłym centrum, ale również obejmuje dojazd pomiędzy przedszkolem do byłej apteki, jest mowa o skrzyżowaniu ul. Kóski z Batalionów Chłopskich i Groblą Borową, być może uda się do projektu wpleść zagospodarowanie działki koło sklepu Dino, która również jest własnością gminy.
Na poprzednim Zebraniu pojawiały się postulaty dotyczące Komunikacji Beskidzkiej. Wójt poinformował, że dołożył wielu starań, aby poprawić skomunikowanie z Czechowicami-Dziedzicami i Bielskiem-Białą i były one skuteczne, kursy zostały zagęszczone i dopasowane do dojazdów do pracy oraz szkół. Jeśli w następnych latach dopłaty do komunikacji ze strony Ministerstwa zostaną utrzymane gmina jest w stanie pomyśleć o jeszcze większym zintensyfikowaniu kursów. Przed optymalizacją kursów na terenie Kaniowa było 18 par kursów, teraz jest ich 36, więc nastąpiła poprawa o 100 %. Gmina dopłaca do komunikacji z własnego budżetu 1 mln złotych, ale pozyskuje również środki zewnętrzne.
Oświetlenie ulic – Urząd Gminy jest w posiadaniu kilku projektów, dokumentacje złożone są w Zakładach Energetycznych w Krakowie i Wrocławiu. Są szanse, że w przyszłym roku zostanie wykonane oświetlenie ul. Dankowickiej od skrzyżowania z ul. Łabędzią w kierunku przejazdu kolejowego, oświetlenie rejonu ul. Łabędziej i Bażanciej, a także ul. Jawiszowickiej.
Z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego udało się gminie pozyskać środki na doświetlenie przejść dla pieszych, w przyszłym roku planuje się doświetlić takie przejścia w sołectwie Kaniów.
Zgłoszone na poprzednim Zebraniu wnioski dotyczące napraw bieżących poszczególnych ulic zostały wykonane, założono i wymieniono lustra przy ul. Grobel Borowa.
Jeśli chodzi o ul. Grobel Borowa pojawiły się trzy wnioski: wybudowanie progów zwalniających, wykonanie mijanek, budowa chodnika. Budowa chodnika na najbliższe lata jest niemożliwa z uwagi na koszty. Gmina nie jest właścicielem wielu odcinków, na których miałby powstać chodnik, więc konieczne byłyby wykupy i odszkodowania, a to jest bardzo kosztowne, ponadto warunki techniczne też są trudne do pokonania, ponieważ część drogi jest na nasypie.  
Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich od Miasteczka w stronę ul. Jawiszowickiej musi poczekać w kolejce, obecnie realizowana będzie wspomniana budowa chodnika przy ul. Witosa.
Na ten moment poszerzenie ul. Łabędziej, jak i wspomnianej wcześniej Grobli Borowej jest niemożliwe.
Ostatnim wnioskiem z poprzedniego Zebrania było zwiększenie dotacji dla firmy Kombest celem przyspieszenia wymiany sieci wodociągowej. Gmina Bestwina nie dotuje spółki Kombest, jest to spółka prawa handlowego i dochody czerpie z opłat od korzystających z jej usług mieszkańców.
Niepokojącym jest, że Wody Polskie nie pozwalają obecnie spółkom wodociągowym na podnoszenie taryf, a przecież wzrost kosztów energii, paliw, wynagrodzeń dotyka również te firmy, więc można się spodziewać upadłości wielu z nich, praktycznie nie mają one szans na wygospodarowanie środków na rozwój i inwestycje.
Wójt pokusił się o ocenę obecnej sytuacji. Szalejąca inflacja, wzrost kosztów nośników energii, zmniejszone dochody do budżetów samorządów zmuszają do wyrażenia prognozy, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Zanosi się na to, że być może wnioski, jakie zostaną zgłoszone na dzisiejszym Zebraniu nie zostaną w ogóle zrealizowane ze względu na brak środków.
Dramatyczna sytuacja jest, jeśli chodzi o ceny energii. Gmina rocznie wydaje na ten cel 1 mln zł, a samorządy, które są już po przetargach informują, że będą musiały płacić od 300 do 600 % więcej, tak więc zamiast obecnego 1 miliona zł możemy być zmuszeni płacić 3 mln albo i więcej.
Cena soli potrzebnej do utrzymywania dróg w okresie zimowym wzrosła z 340 zł za tonę do 1000 zł.
Ze względu na koszty energii i ogrzewania samorządy i społeczeństwo stają przed ogromnymi dylematami, czy nie zamykać szkół i wprowadzać zdalnego nauczania, już są w Polsce pierwsze takie przypadki.
Po wystąpieniu wójta przystąpiono do wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej. Sołectwo Kaniów ze względu na liczbę mieszkańców posiada 15 mandatów. Z dotychczasowych delegatów chęć kandydowania ponownie wyraziło jedenastu, tj.: Kóska Stanisław, Małysz Zbigniew, Drąg Wiesław, Owczarz Grzegorz, Zużałek Jerzy, Semaniak Piotr, Tomala Zdzisław, Grygierzec Piotr, Siemieńczuk Rafał, Przemyk Piotr i Pękala Marek.
Sołtys, Marek Pękala, poprosił o zgłaszanie kolejnych kandydatów. Zgłoszono jeszcze dwie osoby, tj. Beatę Łukowicz i Krzysztofa Gałuszkę, więcej zgłoszeń nie było. Sołtys, Marek Pękala, przeprowadził głosowanie, w wyniku którego wszyscy wyżej wymienieni kandydaci zostali wybrani 45 głosami ZA, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Kolejnym punktem była dyskusja i wolne wnioski. Grzegorz Hamerlak zapytał, w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi wójta, czy gmina ma jakieś plany wprowadzenia nauki zdalnej?
Wójt odpowiedział, że jako ojciec trójki dzieci, mąż nauczycielki i wójt gminy nie wyobraża sobie podjęcia takiej decyzji, za wyjątkiem odgórnego nakazu. Na pewno z braku środków na ogrzewanie takiej decyzji nie podejmie, a jeśli byłyby trudności, to oszczędności zostaną poczynione w innym obszarze.
Pani dyrektor, Agata Szypuła, dodała, że w przyszłym tygodniu odbywać się będą zebrania z rodzicami i wszystko zostanie im przekazane.
Piotr Grygierzec podziękował wójtowi, prezesowi Kombestu i radnym za skuteczne starania o powiększenie przepustu pod nasypem kolejowym.
Zapytał wójta, czy jest jakiś plan, biorąc pod uwagę tak wysoki koszt, na wykonanie przebudowy ul. Witosa wraz z chodnikiem, jeśli nie uda się zdobyć zewnętrznego finansowania? Zapytał również, czy kanalizacja Ochmanowca bez środków zewnętrznych ma szanse powstać?
Wójt odpowiedział, że środki na kanalizację Ochmanowca są praktycznie w 100 % zapewnione, czekamy tylko na pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego i nie powinna ona być inna niż pozytywna.
Wójt liczy na to, że środki na przebudowę ul. Witosa wraz z chodnikiem uda się wraz ze starostwem powiatowym zdobyć, mimo, że potrzebne jest aż 11 mln.
Tadeusz Kapias złożył wniosek o remont ulicy ks. A. Wieczorka. Zwrócił uwagę, że inwestor budujący tam dom nie doprowadził tej ulicy do stanu pierwotnego po podłączeniu do kanalizacji, apelował o wymuszenie naprawy.
Wójt prosił o cierpliwość, jeśli chodzi o remont całej ulicy, zapewnił, że Urząd Gminy zwróci uwagę inwestorowi, żeby naprawił szkodę.
Antoni Wojsław wnosił o obniżenie chodnika przy kościele na przejściu dla pieszych, aby matki z wózkami mogły z niego zjeżdżać i wjeżdżać na niego.
Grzegorz Kołodziejczyk wnosi o zabudowanie lustra w tzw. Piekle.
Stanisław Kóska pytał jaki jest termin rozpoczęcia przebudowy ul. Mirowskiej?
Wójt odpowiedział, że zgodnie z przetargiem rozpoczęcie robót musi nastąpić w ciągu 10 miesięcy od daty przekazania placu budowy.
Karolina Skotnicka – czy organizacja Rajdu Śląska daje gminie jakieś profity? Czy nam się to opłaca? Jakie są terminy naprawy szkód? Złożyła wniosek o poprawę bezpieczeństwa na zakręcie na ulicy Łabędziej, ponieważ jest tam zła widoczność, droga jest wąska i często dochodzi do stłuczek.
Wójt odpowiedział, że Rajd na terenie gminy odbył się po raz drugi, Rady Sołeckie wyraziły pozytywne opinie, więc wójt wyraził zgodę. Gmina z tego tytułu nie otrzymuje żadnych środków, Rajd odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, więc jedyne korzyści można rozpatrywać pod kątem promocji gminy. Co do napraw, to bazując na doświadczeniu z poprzedniego Rajdu, organizator po jego zakończeniu objeżdża trasę i kontaktuje się z właścicielami uszkodzonych płotów, czy innych elementów i naprawia szkody, czy też wypłaca odszkodowania.
Wójt zdaje sobie sprawę, że z jednej strony jest to uciążliwość, ale jest to również atrakcja dla wielu mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości.
Co do zakrętu na ul. Łabędziej to na pewno dla poprawy widoczności konieczne jest wycięcie krzewów na prywatnej posesji i obiecał rozmowy w tym temacie z jej właścicielami.
Karolina Skotnicka zaproponowała lepsze oznakowanie, np. zabudowę strzałek.
Zbigniew Małysz zwrócił uwagę na tragiczny stan ul. Torowej i wnioskował o jej naprawę.
Wójt poinformował, że odbyły się spotkania Urzędu Gminy z przedstawicielami wykonawcy przebudowy linii kolejowej, firmy PORR i Śląskimi Kolejami i zadeklarowali oni, że w październiku przystąpią do naprawy ulic: Torowa i Nad Łękawką oraz oddadzą do użytku wiadukt nad ulicą Ludową.
Grzegorz Brzeźniak wnioskował o zabudowę lustra na skrzyżowaniu ul. Czechowickiej z ul. Malinową.
Radny powiatowy, Łukasz Pasierbek, poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadzi w najbliższym czasie przegląd dróg powiatowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa, widoczności, koniecznych przycinek drzew i krzewów.
Marek Pękala zwrócił uwagę na zarośnięte rowy na ul. Krzywolaków w rejonie ul. Furczyka. Poinformował, że oddanie do użytku głównego przejazdu kolejowego na ul. Witosa opóźnia się, ponieważ z uwagi na zmianę jego parametrów (szerokości) konieczne stało się wykonanie nowego projektu. Nowy termin to 24 października, ale obawia się, że może to być nawet grudzień.
Piotr Grygierzec zapytał, czy przejście dla pieszych pod torami z ulicy Torowej do ul. Sportowej zostanie odtworzone?
Marek Pękala odpowiedział, że to przejście nigdy nie było legalne, więc trudno oczekiwać, żeby zostały odtworzone, jest tam wykonany tylko przepust dla odprowadzania wód.
Zbigniew Paszek złożył wniosek o uwzględnienie w planach kapitalnego remontu ul. Kóski.
Wiesław Drąg złożył pisemny wniosek o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Grobel Borowa poprzez poszerzenie Grobli Borowej, zabudowę progów zwalniających i budowę chodnika.
Jakub Sikora zapytał czyją własnością jest tzw. Agronomówka. Po uzyskaniu informacji, że prywatną odstąpił od tematu.
Zapytał również, czy częstotliwość odbioru śmieci jest dobrana właściwie? Wójt wyjaśnił, że w okresie letnim odbiór odpadów BIO odbywa się co dwa tygodnie, podobnie odpadów w żółtych workach i jest to rozwiązanie optymalne.
Grzegorz Hamerlak zwrócił uwagę, że w niektórych miejscach na ul. Łabędziej wysokość asfaltu w stosunku do pobocza jest bardzo duża i wnosił o nadsypanie poboczy oraz wykonanie więcej poszerzeń. Zapytał ponadto, kiedy można się spodziewać kanalizacji Kaniowa?
Wójt odpowiedział, że punktowo są jeszcze możliwości poszerzenia ul. Łabędziej. Jeśli chodzi o kanalizację to wszystko rozbija się o pieniądze. Obecnie gotowe już są projekty na kanalizację w Bestwinie i Janowicach oraz Ochmanowca w Kaniowie i te zostaną wykonane w pierwszej kolejności. Na ten moment jesteśmy opóźnieni o 2 lata ze względu na poślizg w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, nie da się więc określić perspektywy dla Kaniowa.
Waldemar Sabat wnioskował o wyczyszczenie rowu w Miasteczku. Prosił o przeprowadzenie kolejnej akcji rozdawania dzieciom odblasków.
Wójt odpowiedział, że sprawdzi w czyjej administracji jest rów i podejmie dalsze działania. Akcja wyposażania dzieci w odblaski będzie kontynuowana.
Sołtys, Marek Pękala wnosił o zwrócenie uwagi na oznakowania dróg, zwłaszcza poziome.
Radny Łukasz Pasierbek poinformował, że ZDP na okres zimowy stosuje farbę o gorszej jakości, na lato lepszą, wiąże się to oczywiście z kosztami.
Dyrektor ZSP, Agata Szypuła, poinformowała, że dzieci z „zerówki’ i pierwszej klasy otrzymały już odblaski, a kolejne akcje przeprowadzi Policja razem z Mrówką, która zasponsoruje odblaski i wyposażą w nie pozostałe dzieci.
Jerzy Kóska zapytał, jak mieszkańcy wschodniej strony ul. Batalionów Chłopskich mają dojść do sklepu Dino, skoro nie ma tam przejścia?
Wójt odpowiedział, że w ramach wspomnianego wcześniej planu zagospodarowania Parku Wiejskiego i centrum Kaniowa znajduje się również projekt przebudowy skrzyżowania koło kościoła. Ma tam zostać wykonane wyniesione skrzyżowanie z przejściami dla pieszych, które powinno również spowolnić ruch samochodów w tym rejonie.
Beata Łukowicz przypomniała, że na Zebraniu w ubiegłym roku i po Zebraniu zbierane były podpisy pod petycją w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie kościoła, szkoły i klubu sportowego. Podziękowała wszystkim, którzy pomogli w zbiórce podpisów. Petycja była złożona w Zarządzie Dróg Powiatowych, a ten odpowiedział, że na pewno wyklucza wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Batalionów Chłopskich/Grobel Borowa/Kóski, natomiast możliwa jest budowa wyniesionego skrzyżowania, zainstalowanie przenośnego pomiaru prędkości wyświetlającego z jaką prędkością poruszają się pojazdy, zabudowanie odblasków i wzmocnienie oznakowania. Jest to efekt ustaleń z wizji lokalnej, jaka odbyła się tam w kwietniu.
Więcej głosów w dyskusji i zgłaszanych wniosków nie było, więc prowadzący Zebranie sołtys, Marek Pękala, poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie zgłoszeń i przeprowadzenie głosowania.
Postanowiono w głosowaniu, że wszystkie wnioski zostaną poddane pod głosowanie zbiorczo, poddano pod głosowanie również jedną uchwałę dotyczącą wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej.
Uchwała Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego w Kaniowie z dnia 16.09.2022 roku  w sprawie wyboru Delegatów na Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie.
Zebranie Wiejskie w Kaniowie postanawia, co następuje:
1. Delegatami sołectwa Kaniów na Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej zostały wybrane następujące osoby:  Kóska Stanisław, Małysz Zbigniew, Drąg Wiesław, Owczarz Grzegorz, Zużałek Jerzy, Semaniak Piotr, Tomala Zdzisław, Grygierzec Piotr, Siemieńczuk Rafał, Przemyk Piotr, Pękala Marek, Łukowicz Beata, Gałuszka Krzysztof
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Wnioski:
1. Rozważyć alternatywną możliwość sfinansowania przebudowy ul. Wincentego Witosa w przypadku braku dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.
2. Utworzyć wykaz zniszczeń nawierzchni ulicy Torowej wynikłych z prowadzonej inwestycji modernizacji linii kolejowej, celem zlecenia naprawy ulicy.
3. Przeprowadzić remont nawierzchni ulicy ks. Antoniego Wieczorka.
4. Zamontować lustro poprawiające widoczność dla uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Czechowicka/Krzywolaków/Modra.
5. Przeprowadzić remont ulic: ul. Torowa, Nad Łękawką, Żwirowa zniszczonych w wyniku remontu linii kolejowej.
6. Rozważyć odpowiedni mechanizm poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ostrym zakręcie ulicy Łabędziej, na przykład poprzez zabudowę strzałek.
7. Doprowadzić do poprawy widoczności na skrzyżowaniu ulicy Malinowej z ulicą Czechowicką, zabudować lustro.
8. Zaplanować w budżecie gminy wykonanie remontu ulicy Furczyka.
9. Doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego prowadzonego na ulicy Grobel Borowa (w załączeniu do Protokołu - Petycja mieszkańców ul. Grobel Borowa).
10. Poszerzyć ulicę Łabędzią na odcinkach stwarzających niebezpieczeństwo związane z ruchem drogowym.
11. Udrożnić rów melioracyjny przy ulicy Batalionów Chłopskich w rejonie posesji Państwa Mleczko.
12. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o wybudowanie przejścia dla pieszych na ul. Krzywolaków w obrębie ulic Kóski/Myśliwska, zwiększyć ilość kontroli prędkości.
13. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wydziału Ruchu Drogowego o poprawę bezpieczeństwa na ul. Dankowickiej (progi zwalniające, kontrole prędkości).
14. Wykonać zejście z chodnika na przejście dla pieszych przy kościele.
Wnioski i Uchwała zostały przyjęte jednogłośnie.
Sołtys, Marek Pękala, podziękował mieszkańcom i zaproszonym gościom za udział w Zebraniu, za zgłoszone wnioski i dyskusję i zakończył Zebranie.
Do góry