Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Od wczoraj można ubiegać się o dodatek węglowy

22. 08. 18
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 2407
Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.
Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.
Wnioski o dodatek węglowy w formie papierowej, za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie, ul. Szkolna 4, 43-512 Bestwina.
Przy składaniu wniosku konieczne jest podanie:
numer konta, na który ma zostać wypłacony dodatek węglowy,
numery PESEL: członków rodziny.
Informacja o rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dodatku będzie przekazywana wnioskodawcom na podany w formularzu adres.
Wzór wniosku dot. dodatku węglowego jest opublikowany w ministerialnym rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712
Tekst Ustawy dostępny TUTAJ
Do góry