Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Tym co życie oddali Polsce...

07. 11. 11
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5642

 11 listopada o godz. 11 pod pomnikiem poświęconym „Tym co życie oddali Polsce” spotkały się władze gminy Bestwina oraz poczty sztandarowe i delegacje. Oprócz pracowników Urzędu Gminy z wójtem Stefanem Wodniakiem oraz Rady Gminy z przewodniczącym Jerzym Zużałkiem stawiły się poczty sztandarowe i delegacje wszystkich gminnych OSP z komendantem Grzegorzem Owczarzem na czele. Nie zabrakło pocztu sztandarowego Koła Pszczelarzy oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kwiaty złożyły delegacje wszystkich Zespołów Szkolno – Przedszkolnych oraz Gimnazjów. Oprócz pełnienia uroczystej warty przy pomniku swoją wiązankę kwiatów złożyli również harcerze. Obecni byli przedstawiciele Przedsiębiorców, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich oraz dzieci i młodzież. (Zdjęcia z uroczystości TUTAJ )

Oprawę muzyczną zapewniła Gminna Orkiestra Dęta z siedzibą w Kaniowie a całą uroczystość prowadził dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Grzegorz Boboń, który przemawiał w ten sposób:

Szanowni Państwo!

Dzisiejszy dzień przywołuje w nas pamięć najświętszej wartości każdego narodu -niepodległości.

Pamięć o niej winniśmy dziś pielęgnować z równą siłą, jak wtedy, gdy świętowanie 11 listopada chciano wymazać z narodowej pamięci.

Jak wtedy, gdy zapalając znicze na grobach niegdysiejszych patriotów, czyniliśmy to z głębokiej potrzeby dania świadectwa w sprawach najwyższej wagi, a poczucie duchowej tożsamości z pokoleniami naszych ojców napełniało nas pewnością i siłą.

Wywalczona w 1918 roku niepodległość nadeszła jak długo oczekiwane święto, lecz święto to wkrótce stało się dniem powszednim i nowym - jakże trudnym wyzwaniem.

Jak nasi ojcowie wykorzystali dar wolności - to ciągle ocenia historia. Na pewno nie ustrzegli się błędów, lecz o ileż częściej spoglądamy na ich dorobek z dumą, szacunkiem i odrobiną zazdrości.

Nasza dzisiejsza niepodległość, tak niedawno zrodzona, jest powtórką z historii, lecz historia -wbrew porzekadłu - nie lubi powtarzać się zbyt dosłownie.

Rozsądek i odpowiedzialność wymagają od nas ciągłej refleksji nad definiowaniem pojęć "wolności" i "niepodległości". Nad ich prawdziwym sensem tu i teraz. Sensem, który nie zapominając o pryncypiach i historii, musi mieć walor aktualności i ducha dzisiejszych czasów.

Od nas samych zależy, jak wykorzystamy szansę naszej niepodległości:

Czy zdołamy przeistoczyć romantyczny zapał w pozytywistyczny rozsądek mądrego budowania, który niepodległość chroni i umacnia?

Czy będziemy w stanie nadać nowe, aktualne znaczenie staremu powiedzeniu "Państwo to ja!", które przed wiekami było hasłem absolutyzmu, a dziś - zdemokratyzowane i przyjęte przez wszystkich - stało się podstawą istnienia nowoczesnych europejskich krajów.

W trudnych latach ostatniego dziesięciolecia wypracowaliśmy ramy i struktury organizacyjne, pozwalające na rzeczywiste i wymierne wprowadzanie tej zasady w życie. Idea samorządności, z natury rzeczy wspierająca potrzeby małych i średnich społeczności, w namacalny sposób przełożyła się na efekty praktycznych działań.

Jak w każdym trudnym przedsięwzięciu, tak i w budowaniu samorządności zdarzały się błędy, lecz ich proporcja była znikoma wobec wartości dokonanych przemian.

"Obywatelskość" to trud dokonywania wyborów i ponoszenia ich konsekwencji.

"Obywatel" pragnie mieć osobisty udział w tworzeniu i w pełni korzysta ze swych praw. W obliczu brzemiennych dla kraju decyzji jest "za" tymi, z którymi się identyfikuje.

Do "obywatelskości" natomiast nie dorósł ten, kto pozostaje bierny lub woli przedłożyć sfrustrowany głos "przeciw", ponad trud konstruktywnego wyboru.

Dziś, rozważając znaczenie 11 listopada pomyślmy, czy wypełnienie treści słowa "Obywatel" nie jest najgłębszą miarą patriotyzmu naszych czasów ?!!

Tą refleksją dzielę się z Państwem - mieszkańcami Gminy Bestwina, która - w poszanowaniu tradycji i przez wieki tworzonej tu państwowości polskiej - winna i teraz sprostać zaszczytnym trudom niepodległości.

„Obchodzimy Święto Niepodległości, aby oddać hołd naszym bohaterom. Polakom, którzy oddali swe życie za „wolność waszą i naszą" oraz tym, którym nie zabrakło siły i odwagi, by pokonać polityczne podziały i nieufność, odbudować naszą państwowość. Niepodległa Polska rodziła się z tęsknoty za wolnością, wiary we własne siły i przede wszystkim poczucia odpowiedzialności. To te cechy charakteryzują mądry patriotyzm, który pozwala  osiągnąć wielkie  cele. ... Świadomi  ceny wolności  Ojczyzny, pamiętajmy o naszych powinnościach wobec niej. A dumni z naszych poprzedników i pełni wdzięczności wobec nich odważnie i mądrze wykorzystujmy odzyskaną wolność".

Do góry