Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Gmina sprzedaje działki budowlane

07. 09. 17
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5801
Wójt Gminy Bestwina  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bestwina, położonych w Bestwinie przy ul.Plebańskiej. Jest to 10 działek o powierzchni od 835 m2 i wartości 29.225 zł do 956 m2 i wartości 33.460 zł.
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wys. 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2007r. w Urzędzie Gminy w Bestwinie przy ul.Krakowskiej 111 (sala narad).
Opis nieruchomości:
Nieruchomości są zlokalizowane w centralnej strefie Bestwiny, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, kościoła, cmentarza, placówek handlowych i usługowych oraz punktu usługowego dla rolników.
Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową. Istnieje możliwość doprowadzenia podstawowych mediów do działek. Dojazd od ulicy Plebańskiej lub wewnętrzną drogą nie urządzoną.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina sołectwa Bestwina zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia  11.08.2005 roku  Nr XXVII/196/2005 ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego  z dnia 8 listopada 2005r.  Nr 131  poz. 3257, działki te przeznaczone są  pod:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol urbanistyczny planu MN3.
Więcej : www.bestwina.pl
Do góry