Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Poszukiwany pracownik

09. 10. 22
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4643
OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko: referent szkoły w wymiarze pełny etat.
Wymagania kwalifikacyjne:
1.Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne.
2. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
3. Znajomość pracy biurowej i umiejętność obsługi podstawowego sprzętu biurowego.
4. Biegła obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office.
5. Staż pracy na stanowisku biurowym: minimum dwa lata.
Więcej w rozwinięciu:
Wymagania dodatkowe ( mile widziane).
1. Umiejętność pracy w zespole.
2. Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.
3. Umiejętność analizy dokumentów.
4. Wszelkie dotychczasowe doświadczenia zawodowe na stanowisku pracownika biurowego potwierdzone referencjami.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjecie do pracy, z dokładnym adresem i telefonem.
2. CV ze zdjęciem.
3. List motywacyjny.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy).
6. Kopie świadectw pracy, ewentualnie opinie z zakładów pracy.
7. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku.
8. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru na ww. stanowisko.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie ZSP w Bestwinie,
ul. Szkolna 11 do dnia 20 listopada 2009r. w godzinach od 8.00 do 14.00.
Po wstępnej selekcji dokumentów formalnych kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjna.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 4 grudnia 2009 r.
Do góry