Drukuj

Zmiany nazw ulic w sołectwie Kaniów

18. 07. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 2073
Jak informuje Urząd Gminy w Bestwinie Zarządzeniami Zastępczymi Wojewody Śląskiego zmieniono nazwy trzech ulic w Kaniowie, i tak:
1) Zarządzeniem Zastępczym NR NPII.4131.4.65.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018r. poz. 4241 dokonano zmiany nazwy ulicy  „Alojzego Firganka” (05030) położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Kaniów) na całym jej przebiegu, na: „Wodną” – „ul. Wodna”,
2) Zarządzeniem Zastępczym NR NPII.4131.4.66.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018r. poz. 4242 dokonano zmiany nazwy ulicy  „Alojzego Hamerlaka” (06499) położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Kaniów) na całym jej przebiegu, na: „Osiedlową” – „ul. Osiedlowa”,
3) Zarządzeniem Zastępczym NR NPII.4131.4.67.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018r. poz. 4243 dokonano zmiany nazwy ulicy  „Gawlików” (05376) położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Kaniów) na całym jej przebiegu, na: „Wędkarską” – „ul. Wędkarska”.
Zarządzenia zastępcze zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 lipca 2018r. i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 lipca 2018 r. Z treścią Zarządzeń Zastępczych można zapoznać się klikając w poniższe linki:
* ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.65.2018 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 2 lipca 2018 r.
* ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.66.2018 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 2 lipca 2018 r.
* ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.67.2018 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 2 lipca 2018 r.